Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 7 december 2020

Beerse: 30/11/2020: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod Kerststal Vlimmeren

30/11/2020: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod Kerststal Vlimmeren
BEKENDMAKING BESLUIT De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Datum...
Lees verder

GR 26/11/2020: European Disability Card - Erkenning en toegekende voordelen
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 26/11/2020: Verbod vrijetijdsactiviteiten in georganiseerd verband voor -12- jarigen t.e.m. 30/11
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 26/11/2020: Burgemeestersbesluiten wekelijkse markt - Bekrachtiging
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

Gezocht: vrijwilligers die zich om zwerfkatten bekommeren
Lokaal bestuur Beerse is op zoek naar vrijwilligers die in hun vrije tijd gemelde zwerfkatten willen vangen en ze naar de dierenarts brengen.
Lees verder