Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 29 november 2020

Sint-Lievens-Houtem: Nieuwe teststrategie vanaf 23/11

Nieuwe teststrategie vanaf 23/11
Wanneer moet je je laten testen op Covid-19? 
Wanneer moet je in quarantaine of isolatie?

Lees erover in het overzicht (pdf)
Lees verder

Corona – steun voor ondernemers
Het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme kan je aanvragen voor twee periodes:
 • van 1 oktober tot 15 november
 • van 16 november tot 31 december
Wanneer aanvragen?
De aanvraag voor de eerste periode van 1 oktober tot 15 november 2020 kan ingediend worden vanaf maandag 16 november - via www.vlaio.be/nieuwbeschermingsmechanisme
De aanvraag voor de tweede periode van 16 november tot 31 december 2020 zal pas ingediend kunnen worden vanaf 4 januari 2021.
Voor de tweede periode kan men dus nog geen aanvragen indienen.

Hoe?
Voor verder inlichtingen, alsook de aanvraag zelf, kunt u zich richten tot: https://www.vlaio.be/.../nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme
Vanaf 16 november 2020 is de aanvraag mogelijk voor het nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor de 1ste periode. Om die aanvraag te kunnen doen zullen jullie met jullie EID-kaart moeten inloggen op de site van Vlaio (zie bovenstaande link) en die premie aanvragen.

Voor wie?
Voor elke ondernemer die tussen 1 oktober en 15 november 2020 door de Corona-crisis een omzetverlies geleden heeft van minstens 60% t.o.v. dezelfde periode van 2019 of in deze periode een verplichte sluiting heeft gehad.
 • ofwel de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020 – omzetverlies van 60% kunnen aantonen t.o.v. de periode van 01 oktober tot en met 15 november 2019.
 • ofwel de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020 – omzetverlies van 60% kunnen aantonen t.o.v. de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2019 TENZIJ u een onderneming bent die verplicht moest sluiten vanaf 19 oktober 2020. Dan moet je geen omzetdaling aantonen.
 • Ofwel de variabele periode vanaf de 1ste sluitingsdag (vb. 29 oktober voor fitnesscentra tot en met 15 november 2020 – voor iedereen die verplicht moest sluiten vanaf 02 november 2020) tot en met 15 november 2020.
De periode van omzetdaling wordt vergeleken met eenzelfde periode vorig jaar = de referentieperiode 2019.
De steun bedraagt 10 % van de omzet van de referentieperiode. (dit met maxima, zie verder)
De steun wordt gehalveerd voor een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking.
U kan zelf bepalen welke periode van omzetdaling u in aanmerking neemt.
Cafés en restaurants die verplicht werden te sluiten moeten geen omzetverlies aantonen tenzij hun omzet take-away in 2019 minstens 50% van hun omzet bedroeg.

Hoeveel bedraagt de premie?
De onderneming heeft de keuze tussen 3 referteperiodes en de maximale steun bedraagt 10% van de omzet excl. btw tijdens dezelfde periode in 2019 met een maximum van:
De maximale steun bedraagt:
 • voor de periode 1 oktober tot 15 november 2020:
11.250 euro voor ondernemingen tot en met 9 werknemers
22.500 euro voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
60.000 euro voor ondernemingen met 50 werknemers of meer
 • voor de periode 19 oktober tot 15 november 2020:
7.500 euro voor ondernemingen tot en met 9 werknemers
15.000 euro voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers
40.000 euro voor ondernemingen met 50 werknemers of meer
Er is eveneens een minimum steunbedrag voorzien tussen 300,00 euro en 1.000,00 euro. Voor zelfstandigen in bijberoep, deze krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

Deadline om aan te vragen is 31december 2020.
Lees verder

Politiebesluit Gouverneur
Politiebesluit van 24 november 2020
Aanvullende maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus


Via een politiebesluit dat in werking treedt op 27 november 2020 en geldt tot en met 17 januari 2021, besliste de gouverneur van Oost-Vlaanderen het volgende:
 • Kerstmarkten, winterdorpen en in- en outdoor gelegenheidsschaatsbanen worden voor het hele grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen verboden.
 • Het afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens- of feestballonnen, kerstboomverbrandingen, vreugdevuren en het gebruik van pyrotechnische artikelen allerhande is zowel op privaat als publiek domein verboden.
Lees het volledige besluit hier (pdf) - gepubliceerd op 24 november 2020.

Lees verder

Nieuwe coronamaatregelen vanaf 1 december
Het overlegcomité heeft op 27 november een aantal nieuwe coronamaatregelen afgekondigd die ingaan op 1 december 2020. Hieronder een overzicht met bijkomende info:

Vanaf 1 december 2020 mogen niet-essentiële winkels (= onderneming van goederen/diensten) de deuren terug openen onder strikte voorwaarden:
 • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
 • de onderneming informeert alle bezoekers (o.a. klanten, personeelsleden, leveranciers …) duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • de onderneming stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • het personeel krijgt een passende opleiding;
 • het dragen van het mondmasker is verplicht;
 • winkelen gebeurt individueel. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt. Personen die niet zelfstandig kunnen winkelen, kunnen begeleid worden door 1 volwassene;
 • een winkelbezoek duurt maximaal 30 minuten. Indien een winkel uitsluitend op afspraak werkt, kan het bezoek langer duren;
 • een winkel is ook verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrij buiten de winkel. Er moet toezicht georganiseerd worden op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de regels van social distancing gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden;
 • voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m² toegankelijke vloeroppervlakte;
 • winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de regels voor social distancing;
 • grote winkels en winkelcentra van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
De markten en supermarkten kunnen terug niet-essentiële goederen aanbieden.

Contactberoepen blijven verboden, behalve indien ze opgenomen zijn in de bijlage van het Ministerieel Besluit met betrekking tot de "Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking"

Dienstverlening aan huis blijft verboden, tenzij indien ze opgenomen is in de bijlage van het Ministerieel Besluit met betrekking tot de "Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking"

Dienstverlening buiten is mogelijk onder dezelfde strikte voorwaarden, met respect voor het samenscholingsverbod.

De huidige maatregelen met betrekking tot de immobiliënsector blijven onveranderd.

De musea en de zwembaden (met uitzondering van de subtropische zwembaden) mogen openen conform hun protocol.

De regels rond samenscholingen blijven gelden, met uitzondering van: alleenstaanden kunnen de beide contacten tegelijkertijd ontmoeten teneinde tegemoet te komen aan hun psycho-sociaal welzijn, enkel op 24/12 of 25/12.

Er geldt een algemeen vuurwerkverbod en een verbod op de verkoop van vuurwerk.

Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden. De politie zal een versterkte grenscontrole uitvoeren op de verplichting van het invullen van het Passenger Locator Form. Ook de quarantaineverplichting zal actief gecontroleerd worden.

De nachtklok tussen 0.00 uur en 5.00 uur blijft gelden.

Deze maatregelen gelden van 1 december 2020 tot en met 15 januari 2021. Begin januari zal een evaluatie worden gemaakt van de indicatoren van dat moment. Lees verder