Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 15 november 2020

Sint-Lievens-Houtem: Extra coronamaatregelen

Extra coronamaatregelen
De lokale besturen van Sint-Lievens-Houtem en Herzele nemen bijkomende maatregelen om de besmettingscijfers van het coronavirus COVID-19 naar beneden te halen.

Jeugd-, sport- , en sociale of culturele activiteiten voor kinderen jonger dan dertien jaar
"De verbodsbepalingen die federaal al van toepassing zijn in verband met jeugd-, sport- en sociale of culturele activiteiten gelden nu ook voor kinderen jonger dan dertien jaar. Een uitzondering hierop geldt voor de buitenschoolse kinderopvang en noodopvang," legt Johan Van Tittelboom, burgemeester van Herzele, uit. Dit betekent dat er tot 13 december 2020 ook geen sportactiviteiten zijn voor min 13-jarigen in de gemeentelijke sporthal en dat jeugdinitiatieven zoals de grabbelpasactiviteiten of jeugdkampen en workshops voor dezelfde leeftijdsgroep worden geannuleerd."
De lokale besturen namen deze beslissing niet ondoordacht. "Wetenschappers dringen erp aan dat er op alle vlakken preventieve maatregelen moeten worden genomen. Min 13-jarigen zijn misschien niet de grootste virusverspreiders, maar ook via deze jonge personen vindt er transmissie van het virus plaats. Daarom zal er tot en met 13 december 2020 enkel nog onderwijs en buitenschoolse kinderopvang kunnen georganiseerd worden, licht de burgemeester van Sint-Lievens-Houtem, Lieven Latoir, toe. "In Sint-Lievens-Houtem werden reeds sinds 30 oktober 2020 alle georganiseerde vrijetijdsbestedingen, inclusief het kunstonderwijs en de jeugd- en sportkampen stopgezet voor alle leeftijden, juist omdat de coronacijfers in onze gemeente zo slecht zijn" vult burgemeester Latoir aan.
"We nemen deze maatregelen niet voor ons plezier, de cijfers dwingen ons hiertoe," stelt burgemeester Van Tittelboom.

Take-away en thuislevering
"De tweede bijkomende maatregel houdt in dat alles van take-away en thuislevering, wordt voorbehouden voor professionelen en erkende humanitaire initiatieven (zoals voedselhulp). Verenigingen mogen dus geen take-away initiatieven of andere verkopen organiseren. Dit is al vastgelegd in een besluit van de Gouverneur dat vanaf maandag 9 november van kracht gaat, maar in Herzele gaat deze maatregel onmiddellijk in. In Sint-Lievens-Houtem werd een dergelijke beperking reeds opgelegd sinds 30 oktober 2020." Verduidelijkt burgemeester Latoir.
De maatregelen gelden tot en met 13 december 2020, tenzij de cijfers intussen sterk zouden dalen. In dat geval kunnen de maatregelen eventueel eerder herbekeken worden. "Contacten vermijden, betekent slachtoffers vermijden, en daar kunnen we enkel samen voor zorgen. We willen dan ook graag alle inwoners nu reeds bedanken om de maatregelen stipt na te leven. Dit getuigt van burgerzin," geven de burgemeesters nog mee.

Het volledige burgemeesterbesluit van 4 november 2020 (pdf)

Lees verder