Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 10 november 2020

KU Leuven: Draft Workprogramme Cluster 5 V2

Draft Workprogramme Cluster 5 V2
Climate, energy and mobility
Lees verder

Continuing Education Agenda of KU Leuven
Lees verder

Hervorming van schenk- en erfbelasting
Het duolegaat bestaat uit een legaat aan een goed doel onder last om de erfbelasting op de legaten van de overige erfgenamen te betalen. Deze techniek levert zowel voor het goede doel als voor de andere erfgenamen een voordeel op. De Vlaamse Regering heeft een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat de erfbelasting op het duolegaat hervormt. Het duolegaat wordt niet afgeschaft, maar als het Vlaams Parlement het voorstel ongewijzigd goedkeurt, zal deze techniek bij overlijden van de testator vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel meer opleveren.
Lees verder

EnquĂȘte / Survey
Lees verder

Samen Altijd Warmer: Leuvens alternatief voor de Warmste Week
December is de maand bij uitstek om fondsen te werven voor een goed doel. Dit jaar heeft de Warmste Week echter de focus verlegd van fundraising naar vrijwilligerswerk, waardoor vele goede doelen inkomsten mislopen. De Leuvense campagne 'Samen Altijd Warmer' wil nu een alternatief bieden. Ook de fondsen van KU Leuven kunnen daaraan meedoen.
Lees verder