Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 17 november 2020

Gemeente Zottegem: Huis van het Kind : aangepaste werking corona-code rood

Huis van het Kind : aangepaste werking corona-code rood
In navolging van de verstrengde maatregelen genomen door het Federaal Overlegcomité is ook de werking van Huis van het Kind aangepast (code rood). Dat wil zeggen dat Huis van het Kind de deuren tijdelijk sluit, met uitzondering van het ZIBO en de Zibotheek. 
Lees verder

Vernieuwing mobiliteitsplan Zottegem: denk je mee?
Dit jaar werd het startschot gegeven voor een vernieuwing van het mobiliteitsplan. Alle info over dit traject vind je op www.zottegem.be/Mobiliteitsplan. Als eerste stap werd de huidige situatie geïnventariseerd en zijn er doelstellingen bepaald. De resultaten van deze oriëntatiefase worden toegelicht in de oriëntatienota, en samengevat in een video. De planopbouw fase gaat nu van start en daarbij word je ook als burger nauw betrokken en kan je inschrijven voor workshops, waarvan de eerste op maandag 7 december (digitaal) zal plaatsvinden.
Lees verder

Gemeenteraad 16 november, 20 uur : live stream
De gemeenteraad van maandag 16 november om 20 uur wordt digitaal gehouden gezien de huidige coronasituatie. Iedereen die dat wenst kan de zitting van thuis uit volgen via de live stream op Zottegem.be/YouTube. Je hebt hiervoor enkel een internet verbinding nodig, er dient geen speciale software geïnstalleerd te worden. Wie mobiel kijkt, kan ook volgen via de YouTube app.
Lees verder

#Samentegencorona: update maatregelen Zottegem
Hoewel de piek bereikt lijkt, blijft de coronasituatie in ons land ernstig en is de druk op ons zorgsysteem groot. Ook in Zottegem. De cijfers dalen maar zijn nog steeds te hoog. Strenge maatregelen blijven nodig om het virus onder controle te krijgen. Het stadsbestuur nam daarom een aantal bijkomende maatregelen. Deze hebben betrekking op de stedelijke kunstacademies, de stedelijke openbare inrichtingen en sport voor kinderen onder de 13 jaar.
Lees verder