Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 27 november 2020

Gemeente Mol: Gemeentebestuur zoekt technisch assistent zaalwacht

Gemeentebestuur zoekt technisch assistent zaalwacht

Het gemeentebestuur zoekt een halftijds technisch assistent zaalwacht. Het gaat om een contract voor onbepaalde duur, in niveau D, met salarisschaal D1-D3. Solliciteer tot en met 13 december 2020 via het online sollicitatieformulier. Meer info vind je op www.gemeentemol.be/vacatures.

Lees verder

Coronasteun voor alleenstaande ouders en ouders van kinderen met een beperking

Alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en ouders van inwonende kinderen met een beperking ontvangen coronasteun. Een Mols Kadoke van 50 euro zorgt ervoor dat ze in deze moeilijke periode een financieel ruggensteuntje krijgen. Tegelijkertijd ondersteunt het gemeentebestuur hiermee de lokale economie. De inwoners die tot deze doelgroep behoren en al cliënt zijn op de sociale dienst, ontvangen de bon voor de kerstvakantie. Wie geen cliënt is maar wel tot één van de groepen behoort, komt in het voorjaar van volgend jaar gecontacteerd.

Lees verder

Sociale dienst ook tijdens corona bereikbaar: wacht niet tot het te laat is

Inwoners die door de coronamaatregelen financiële moeilijkheden, juridische vragen of andere bezorgdheden hebben, kunnen hiervoor ook nu terecht bij de sociale dienst. Wacht niet tot het te laat is en neem contact op! De maatschappelijk werkers blijven telefonisch bereikbaar op het nummer 014 33 16 00 of via het e-mailadres socialedienst@gemeentemol.be.

Lees verder

Pensioen uit Nederland? Druk bewijs van leven en gezinssamenstelling zelf af

Ontvang je pensioen uit Nederland? Dan moet je jaarlijks een bewijs van leven en gezinssamenstelling bezorgen aan de Sociale Verzekeringsbank. Door corona mag je deze documenten uitzonderlijk zelf ondertekenen. Je hoeft hiervoor dus niet langs te komen. Je voegt wel een bewijs van leven en een attest van gezinssamenstelling toe. Deze documenten vraag je zelf aan via www.gemeentemol.be > e-loket. Lukt het je niet? Bezorg jouw brief van de Sociale Verzekeringsbank dan aan de bevolkingsdienst of dienst seniorenplus, zij zorgen voor een verdere afhandeling.

Lees verder