Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 10 november 2020

Gemeente Mol: Beperk aankoop PMD- en groene zakken, wijzigingen afvalophaling vanaf maart

Beperk aankoop PMD- en groene zakken, wijzigingen afvalophaling vanaf maart

Vanaf maart 2021 wijzigen de sorteerregels van de blauwe PMD-zak. Plastic verpakkingen die nu niet bij PMD mogen, maar wel in de groene zak voor restplastiek, zullen vanaf maart 2021 wel in de blauwe PMD-zak mogen. Op termijn worden de groene zakken voor restplastiek dus overbodig. Je koopt dus best niet teveel groene zakken meer. Ook van de PMD-zakken koop je best geen grote voorraad: de nieuwe PMD-zak is immers goedkoper. 'Oude' PMD-zakken kan je blijven aanbieden. Alle info over de uitbreiding van de blauwe PMD-zak volgt later, tot maart 2021 wijzigen de sorteerregels niet. Daarnaast besliste de gemeenteraad ook over het gratis inleveren van snoeihout op het containerpark en de opstart van de huis-aan-huisophalingen van glas.

Lees verder

Gemeentebestuur steunt parochiezalen en gemeenschapshuizen met coronasubsidie

Negen parochiezalen en gemeenschapshuizen ontvangen van het gemeentebestuur elk een éénmalige coronasubsidie van 5.000 euro. Nu activiteiten noodgedwongen worden geannuleerd en de reguliere inkomsten uit de werking wegvallen, dreigt ook voor hen een financiële kater. Het gemeentebestuur - die deze parochiezalen en gemeenschapshuizen ziet als een belangrijke 'motor' van het gemeenschapsleven binnen de gehuchten - wil hun werking daarom maar al te graag ondersteunen.

Lees verder

Gemeentebestuur verdeelt 27.500 euro over Molse derdewereldorganisaties

Het gemeentebestuur verdeelt 27.500 euro over elf Molse derdewereldorganisaties. Dat besliste de gemeenteraad op 9 november na unaniem advies van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS). Elke organisatie ontvangt een subsidie van 2.500 euro. Met de subsidie wil het gemeentebestuur hun projectwerking in het Zuiden ondersteunen en het belang van internationale samenwerking en duurzame ontwikkelingsdoelen kracht bij zetten.

Lees verder

Bibliotheek stopt met uitlenen van CD's vanaf maandag 16 november

Vanaf maandag 16 november stopt de bibliotheek met het uitlenen van CD's, ook via 'Boek op je Stoep'. De bibliotheek brengt houders van een multimediapas persoonlijk op de hoogte van de verdere regeling. Het stopzetten van de CD's past binnen een groter project waarbij de bibliotheek een ware transformatie ondergaat.

Lees verder