Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 3 november 2020

Gemeente Kampenhout: Verstrengde lockdown vanaf maandag 2 november

Gemeente Kampenhout
Verstrengde lockdown vanaf maandag 2 november
De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown.
Lees verder

Digitale gemeenteraadscommissie financiën op maandag 9/11
De gemeenteraadscommissie voor financiën gaat door op maandag 9 november 2020 om 20 uur. Door de coronamaatregelen zal deze commissie digitaal doorgaan via MS Teams.
Lees verder

Bijeenroeping gemeenteraadscommissie financiën op maandag 9 november
Conform het decreet lokaal bestuur wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraadscommissie financiën die zal plaatshebben op maandag 9 november 2020 om 20 uur. Door de...
Lees verder

Hou je kot gezond!
Door corona brengen we met z'n allen meer tijd door in onze woning, zeker nu het weer kouder en natter wordt. Dan is het natuurlijk extra belangrijk dat de lucht in je woning gezond is! Ververs je de...
Lees verder