Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zaterdag 21 november 2020

Gemeente Edegem: De afhaalbib is terug!

Gemeente Edegem
De afhaalbib is terug!
De bib blijft open met aangepaste openingsuren. Maar de afhaalbib is terug! Door de beperkte ruimte en de onaangepaste structuur van de bib vragen we om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. Alle info over de afhaalbib vind je op de website van de bib.
Lees verder

Radiocoryfee en Edegems ereburger Lutgart Simoens overleden
Lokaal bestuur Edegem meldt met diepe spijt dat radiocoryfee Lutgart Simoens, die in 2018 werd uitgeroepen dat de allereerste ereburger van Edegem, op 15 november 2020 overleed.  Het voltallige bestuur betuigt haar bijzondere medeleven aan haar familie.
Lees verder

Ophokplicht voor alle pluimvee wegens vogelgriep
Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende de eerste besmettingen van het H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Helaas bevestigt dit nieuws dat het vogelgriepvirus, waarvoor het FAVV eind oktober waarschuwde, nu ook in België aanwezig is bij wilde vogels. Op advies van het FAVV nam Minister van Landbouw David Clarinval aanvullende preventieve...
Lees verder

21-29 november: Voorleesweek - Lezers maak je samen
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek (21 - 29 november 2020) zet Iedereen Leest graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.
Lees verder

Captatieverbod - politiebesluit Gouverneur Antwerpen
Het politiebesluit van de gouverneur van 12 augustus 2020 betreffende het verbod op captatie uit alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden wordt opgeheven. Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de volgende stroomgebieden: Maas (gedeeltelijk); Laarse Beek; Molenbeek (gedeeltelijk); Zwarte Neet; Voorste Neet; Achterste Neet. Uitzonderingen hierop...
Lees verder

Bezoek Huis Hellemans virtueel!
Na drie dagen haar tentoonstelling moeten sluiten: een harde dobber voor Linda Blokken. Dankzij de Edegemse FotoFilmClub kunnen we jou toch een beeld geven van "Inside/Outside". Of hoe de titel van deze tentoonstelling achter de gesloten deuren van Huis Hellemans plots een heel nieuwe betekenis krijgt... Bekijk hieronder de video om de rondgang te starten en geniet!
Lees verder