Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 6 november 2020

2020/15

Is deze nieuwsbrief moeilijk leesbaar?

Agenda gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 10 november 2020

Langs deze weg bieden wij u de agenda aan van de gemeenteraad en de OCMW-raad van dinsdag 10 november 2020.

Online infosessie - zin en onzin over zonnepanelen

Het gemeentebestuur besliste in 2019 om zonnepanelen te plaatsen op de daken van het gemeentehuis, de bibliotheek, de sporthal en de gemeentelijke werkplaats. In september en oktober werden deze werken uitgevoerd. Op dit moment zijn er dus 5 gemeentelijke gebouwen uitgerust met een PV-installatie.
 
Denk jij er ook over na om zonnepanelen te plaatsen, maar heb je hier nog vragen rond? Schrijf je dan snel in voor de gratis online sessie ‘Zin en onzin over zonnepanelen’ die doorgaat op woensdag 18 november (19u30).
 
Je krijgt er een helder antwoord op vragen als: Wat brengt een installatie op en welke factoren hebben invloed op de opbrengst? Hoe groot moet de installatie zijn en hoe integreer je ze in je dak? Hoe herken je een kwalitatieve installatie? Kan je batterijen koppelen aan een installatie? Wat zegt de regelgeving over PV-installaties? Je kan uiteraard ook je eigen vragen stellen!
 
De online infosessie over zonnepanelen zal plaatsvinden op woensdag 18 november om 19u30. Er kunnen 30 personen deelnemen en voorkennis is niet vereist.

Inschrijven doe je via de inschrijvingslink die je op de website van Fluvius vindt: https://www.fluvius.be/nl/thema/benoveren/energiefitsessies.
 

Snoeiafval? Hakselhout? Het kan helpen onkruid voorkomen. Maak nu jouw afspraak!

Een opgeruimde tuin zorgt voor een opgeruimde geest. Na het snoeien van bomen, heggen of struiken blijven vaak grote volumes snoeimateriaal achter in de tuin.
Gehakseld snoeihout kan prima gebruikt worden als mulchlaag (=deklaag) tussen beplantingen. Als de laag die aangebracht werd voldoende dik is, zal dit de groei van onkruid tegengaan. Het gehakseld materiaal is ook nuttig voor de thuiscomposteerder, zo kan het bijvoorbeeld gemengd worden met grasmaaisel. Krachtvoer voor je tuin!

Kan je zelf je snoeihout niet hakselen? Geen probleem:
Iedere woensdagnamiddag en donderdag komt onze groendienst gratis hakselen aan huis! Vraag een afspraak via 011 88 04 81

Hier alvast enkele tips:
Laat het snoeimateriaal niet dagenlang rusten op een hoop. Takken hebben namelijk de neiging om zich te verstrengelen als een spinnenweb. Door het snoeiafval meteen te verhakselen vermijd je extra werk om het ‘spinnenweb' nadien terug te ontrafelen.
Laat het snoeihout niet te lang uitdrogen
Hoe droger het hout, hoe harder het wordt. Droog hout is lastiger voor mens en machine om te verwerken dan vers snoeisel.
Veiligheid boven alles
Zorg ervoor dat er geen kleine voorwerpen of stukken draad tussen het hout komen. Deze kunnen per ongeluk in de trechter belanden en zo de machine beschadigen.
De meest onderhoudsvriendelijke manier om onkruid te voorkomen zijn houtsnippers of boomschors.
Onkruid komt voor op plaatsen waar er veel zon schijnt, maar waar de bodem niet bedekt is. Vanaf het moment dat je de bodem bedekt, zal je ook véél minder last krijgen van onkruid. Door een goede dichte laag (8cm) houtsnippers aan te brengen krijgt zonlicht weinig kans, wat de groei van onkruid zal verminderen. Ook kunnen de houtsnippers gebruikt worden in borders tussen de planten. Zo krijgt de tuin een natuurlijke uitstraling en hou je onkruid weg. De bodem wordt daarnaast ook beschermd tegen uitdroging en overmatige verdamping.
 

Opvang vóór en na de school of tijdens de vakantie

De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang in Gingelom is er voor schoolgaande kleuters en kinderen uit het lager onderwijs.
 
De opvang wordt in een kindvriendelijke omgeving georganiseerd, waar alle ouders hun schoolgaande kinderen gedurende een bepaalde periode onder toezicht van een opvangbegeleider kunnen plaatsen. De kinderopvang streeft naar een gezonde ontwikkeling van het kind op verstandelijk, sociaal-emotioneel en creatief vlak.
 
De gemeente Gingelom biedt alle dagen kinderopvang aan. Dit met uitzondering van pedagogische studiedagen, lokale verlofdagen, feestdagen, aansluitende brugdagen en de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 
Tijdens de schoolvakanties wordt de kinderopvang maximaal gecombineerd met andere activiteiten zoals sportkampen, speelplein, kleuternamiddag, …
 
+12-jarigen hebben eerder nood aan activiteiten die ze samen met hun vrienden kunnen uitoefenen. Zij vinden hun gading bij de (sport)kampen, speelplein SPRING, vormingen en andere activiteiten.

Spelen op Gingelomse speelterreinen

In tijden van corona zijn kinderen jammer genoeg ook beperkt in hun speelmogelijkheden. Nu de speelpleintjes in de gemeente opnieuw open zijn, kunnen ze gelukkig daar terecht om hun energie kwijt te geraken.
 
De speelpleintjes vind je op de volgende locaties:

  • ’t Kulterke –Wijk De Kulter - Gingelom
  • ’t Groentje – Wijk Groenhof - Jeuk
  • ’t Beemtje –Beemdwijk - Mielen
  • ’t Parkske –Mielenstraat 1 – Buvingen (foto in bijlage)
  • ’t Bibke –Surlet de Chokierstraat 4 - Gingelom
  • ’t Voske –Pad Lagestraat - Vorsen
  • 't Halleke - Wijk Halleke - Montenaken
  • Meerplein – Hannuitstraat - Montenaken
  • ’t Nachtegaaltje – René Houbeystraat - Mielen

Project ‘Onder de radar’: zoek mee naar sporen uit WOII

In 2019 ontdekte het team van Wouter Gheyle, van de Universiteit Gent, in het Amerikaans Nationaal Archief (NARA) een unieke reeks luchtfoto’s die de Duitse en Amerikaanse luchtmacht namen tussen 1944 en 1945. Zo vormen 810 luchtfoto’s samen het volledige Limburgse grondgebied. Ze geven een beeld van het toenmalige Limburg.  

Onder de radar (www.onderderadar.be) is een digitaal platform waarop je kan grasduinen tussen de Duitse en Amerikaanse luchtfoto’s door op de ‘kaart’ te klikken. Het platform biedt je ook de mogelijkheid om zelf onroerend erfgoedrelicten zoals bunkers, loopgraven, schuiloorden… uit WOII aan te duiden op de kaart en daaraan een verhaal te koppelen. Je kan ook foto’s of filmpjes aan je verhaal toevoegen.
 
Vanaf oktober 2020 tot midden juli 2021 verschijnt er elke week 1 uniek verhaal over een Limburgse gemeente. Op woensdag 24 maart 2021 komt onze gemeente aan bod. Op die dag wordt de Gingelomse getuigenis bekend gemaakt via de Facebookpagina van Erfgoed Limburg en kan je in de bibliotheek van Gingelom een unieke postkaart ophalen.

Premies voor uw woning of gebouw in 2021

Ook in 2021 zijn er nog premies te verkrijgen voor renovatiewerken en energiebesparende maatregelen.
Zo kan men voor het renoveren van een woning die minstens 30 jaar oud is de Vlaamse renovatiepremie aanvragen. De premie wordt berekend op basis van facturen van de uitgevoerde werken of de aangekochte materialen. Bijkomend gelden er inkomensvoorwaarden.

Meer info over deze renovatiepremie vind je terug op: www.wonenvlaanderen.be/verbouwen.
Via netbeheerder Fluvius kunnen er ook premies aangevraagd worden voor energiebesparende investeringen zoals o.a. voor superisolerende beglazing, muurisolatie, …

Hou er rekening mee dat er vanaf 2021 wijzigingen worden doorgevoerd!
Vanaf dan heb je bv. enkel nog recht op een premie van Fluvius voor dakisolatie als de isolatie door een aannemer is geplaatst. Doe-het-zelvers die zelf dakisolatie plaatsen zullen dus geen premie meer krijgen.
De premie voor een warmtepompboiler loopt verder in 2021. Deze boiler moet vanaf dan wel beschikken over een regeling om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal, om zo aan thermische opslag te kunnen doen. Meer informatie kan je vinden op www.fluvius.be

Heb je nog vragen of heb je hulp nodig bij het invullen van een aanvraag? Stebo helpt je graag verder aan het woonenergieloket. Dit vindt iedere 1ste en 3de woensdag van de maand plaats van 10u tot 12u in het gemeentehuis. Om je zo goed en veilig mogelijk te helpen, werken we wel enkel op afspraak.

Maak hier een afspraak: https://woonenergieloket.stebo.be/gingelom/
Heb je een afspraak kunnen maken? Vergeet dan zeker niet je aanslagbiljet (inkomen 2019) mee te brengen, samen met duidelijke detailfacturen en/of offertes.

Meer info: Bert Van de Vijver – 089 39 16 44 – bert.vandevijver@stebo.be

Het 'Park van de Vriendschap' blijft voorlopig gesloten

Met spijt in het hart moesten wij het Park van de Vriendschap tijdelijk sluiten gezien de COVID-19-pandemie.
Dit zal zo blijven tijdens de volledige duur van de verstrengde maatregelen.
We proberen via telefoon wel contact te houden met de gekende bezoekers van het Park van de Vriendschap.

Sport- & Cultuursterren 2020 - 2021

Door de huidige corona-pandemie is het niet mogelijk en ook niet aangewezen om in het voorjaar van 2021 samenkomsten te organiseren zoals de uitreiking van de sport- & cultuursterren. Op advies van de sportraad heeft het college dan ook beslist om zowel de kandidaten van 2020 als deze van 2021 te huldigen in 2022.
 
Kandidaten voor de sport- & cultuursterren 2020 kan je bezorgen aan de dienst Vrije Tijd via 011 88 04 92 of sport@gingelom.be