Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 15 oktober 2020

Gemeente Kaprijke: Hippoliet Van Peenepleintje wordt heraangelegd in 2021

Gemeente Kaprijke
Hippoliet Van Peenepleintje wordt heraangelegd in 2021
Het Hippoliet Van Peenepleintje zal begin volgend jaar worden heraangelegd. Bedoeling is om er een aangenamere plek van te maken met meer groen. De omwonenden krijgen inspraak in het uiteindelijke uitzicht.
Lees verder

Nieuw politiebesluit gouverneur seizoenarbeid
Met het oog op de seizoensarbeid die plaatsvindt in de land- en tuinbouw en het risico op verspreiding van het coronavirus, heeft de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen een politiebesluit uitgevaardigd.
Lees verder

Nieuwe wijkinspecteur voor Lembeke
Na jaren wijkinspecteur te zijn geweest, nemen we afscheid van Marc Lippens. Hij wordt opgevolgd door Kurt Van Holderbeke.
Lees verder

Kaprijke stelt haar relanceplan voor!
De gemeente Kaprijke heeft haar eigen relanceplan opgesteld. Deze werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 september 2020.Het plan is het resultaat van samenwerking tussen de leden van het college, de gemeenteraad, de verschillende adviesraden en de ambtenarij.
Lees verder

Hippoliet Van Peenepleintje wordt heraangelegd in 2021
Het Hippoliet Van Peenepleintje zal begin volgend jaar worden heraangelegd. Bedoeling is om er een aangenamere plek van te maken met meer groen. De omwonenden krijgen inspraak in het uiteindelijke uitzicht.
Lees verder