Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 9 oktober 2020

2020/13

Is deze nieuwsbrief moeilijk leesbaar?

Agenda gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 13 oktober 2020

Langs deze weg bieden wij u de agenda aan van de gemeenteraad en de OCMW-raad van dinsdag 13 oktober 2020.

Maak jouw afspraak in het gemeentehuis online

Onze medewerkers in het gemeentehuis werken al enige tijd op afspraak. We merken dat we jou op deze manier zeer snel en goed kunnen bedienen. Om het nog eenvoudiger te maken om een afspraak te boeken, lanceren we de optie om dit online te doen.
Door de corona-lockdown in maart hebben wij gezocht naar een mogelijkheid om mensen te ontvangen op een veilige wijze. Hierdoor kon iedereen nog bij ons terecht, maar enkel op afspraak.
Ondertussen zien we dat je hierdoor als bezoeker van het gemeentehuis minder lang moet wachten om geholpen te worden. Onze medewerkers kunnen zich tegelijkertijd ook meer focussen op de persoon die onze hulp op dat moment vraagt.
 
Om deze manier van werken verder te zetten én eenvoudiger te maken, hebben wij op onze website een systeem gelanceerd om uw afspraak in het gemeentehuis online te maken. Dat is mogelijk voor de dienst Burgerzaken, voor Wonen & leven en voor het OCMW.
 
Hoe werkt het?
-       Surf naar onze website www.gingelom.be en klik aan de rechterkant op ‘afspraak maken’ of surf onmiddellijk naar www.gingelom.be/afspraken;
-       Klik op de dienst waarbij je een afspraak wil maken;
-       Merk je dat een agenda lang geblokkeerd is of heb je een dringend probleem? Bel dan naar 011 88 10 31;
-       Meld je op de dag van je afspraak 5 minuten op voorhand aan bij ons onthaal.
Ook de andere diensten van het gemeentehuis zijn enkel op afspraak beschikbaar. Bel daarvoor naar 011 88 10 31.
Als je problemen zou ondervinden, kan je ons bereiken op hetzelfde nummer!
 
Attesten per e-mail opvragen.
De meeste attesten kan je bij de dienst Burgerzaken ook via e-mail aanvragen, zodat je geen afspraak hoeft te maken.
Stuur hiervoor een e-mail naar bevolking@gingelom.be. Deze attesten kan je enkel opvragen voor jezelf. Vermeld dus zeker jouw identiteitsgegevens of je rijksregisternummer!

Vraag de winterpremie aan

Het OCMW keert een winterpremie uit aan mensen met een laag inkomen. Deze premie bedraagt 250 euro per winter.
 
Iedereen die een inkomen heeft dat lager ligt dan het leefloon +25% komt in aanmerking.
De inkomensgrens bedraagt dus 1.199 euro voor alleenstaanden en 1.620 euro voor iemand met een gezin ten laste. Ook het kadastraal inkomen van onroerende goederen wordt voor een gedeelte in rekening gebracht.
 
Om de winterpremie aan te vragen kom je na afspraak langs bij de sociale dienst van het OCMW. Je aanvraag wordt daar met de nodige discretie onderzocht.

Breng volgende documenten mee:
-          Identiteitskaart met bijhorende pincode;
-          Bewijzen van de inkomsten van alle leden van het gezin van de laatste 3 maanden (netto inkomsten per maand, kinderbijslag, pensioen, mantelzorg, invaliditeitsuitkering, werkloosheidsuitkering, …);
-          De huurlast (bankuittreksel) of het kadastraal inkomen (belastingsbrief van de onroerende voorheffing);

Voor meer informatie en een afspraak kan je terecht bij Elke Hubar van de sociale dienst via 011 88 04 71 of socialedienst@gingelom.be.

Kinderdagverblijf Minimax heeft specifieke aandacht voor dringende kinderopvangvragen

Het kinderdagverblijf Minimax, dat aan de Steenweg 107 in het centrum van Gingelom ligt, biedt professionele en kwaliteitsvolle opvang aan voor baby’s en peuters tot schoolgaande leeftijd.
 
Dagelijks staat een gekwalificeerd en enthousiast team klaar om de kindjes op een pedagogisch onderbouwde wijze op te vangen. Zo kunnen ze zich in een zorgzame en warme omgeving maximaal ontplooien. Minimax werkt volgens de kwaliteitsnormen van Kind & Gezin. De kindjes worden opgevangen in 3 leefgroepen met aandacht voor de eigenheid van elk kind.
 
Het kinderdagverblijf is alle werkdagen open van 7u tot 18u30. Het is gesloten op zaterdag, zon- en feestdagen. Het tarief dat je betaalt voor de opvang is afhankelijk van je gezinsinkomen.
Een goede kinderopvang is niet mogelijk zonder een goede samenwerking met de ouders. Daarom wordt er veel belang gehecht aan een open en eerlijke communicatie.
 
Het kinderdagverblijf heeft steeds plaats vrij voor dringende opvangnoden. Heb je werk gevonden of moet je plotseling meer dagen werken, dan kan je kindje zeker en vast in Minimax terecht. Ook tijdens de coronacrisis bleef Minimax open, om ouders in hun opvangnoden te kunnen voorzien.
 
Als je opvang in Minimax overweegt, neem dan zeker contact op met de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf. Zij geeft je graag meer uitleg over de werking en zal je uitnodigen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 
Contactgegevens:
Kinderdagverblijf Minimax
Steenweg 107
3890 Gingelom
Tel.: 011 83 17 00
E-mail: minimax@gingelom.be

Week van de kinderbegeleider

Maandag 12 oktober start de ‘Week van de Kinderbegeleider’. Gedurende die week willen we de kinderbegeleiders graag verrassen met zoveel mogelijk complimenten! Zij zetten zich onvermoeibaar in om van de kinderopvang een fijne en warme plek te maken waar elk kind zich goed voelt.
 
Daarom roepen we iedereen op om in deze week onthaalouders en kinderbegeleiders in een kinderdagverblijf of in de buitenschoolse opvang in de bloemetjes te zetten! (Groot)ouders en kinderen kunnen hen verrassen door een ‘complimentenkaartje’ af te geven of een woordje van dank. Op de sociale media kunnen de complimenten ook worden gedeeld met de hashtag #weekvandekinderbegeleider.

Bloedinzameling Rode Kruis op 27 oktober

70% van de bevolking heeft ooit in zijn leven bloed nodig. Op elk moment moet er daarom voldoende en veilig bloed in voorraad zijn. Wist u dat hiervoor in Vlaanderen jaarlijks 265.000 bloeddonaties noodzakelijk zijn?
 
We willen alvast een warme oproep doen voor de bloedinzameling van dinsdag 27 oktober vanaf 18u tot 20u30 in Cultuurhuis Den Dries.
 
Gezien de coronamaatregelen werkt het Rode Kruis enkel op afspraak. Wie bloed wil geven kan zich registreren via https://donorportaal.rodekruis.be/ of via 0800 777 00.

Wij willen de donoren alvast van harte bedanken voor hun inzet!

Boekstart nu ook in Gingelom

Boekstart wil jonge ouders samen met hun baby of peuter laten genieten van boeken, want wat je vroeg leert, leer je ook voor je leven! Zo is dat ook met lezen. Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken, blijken taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter rekenen.
In de praktijk brengt Boekstart op 2 momenten boekjes en informatie binnen bij jonge gezinnen.
Het babypakketje voor je kindje van 6 maanden kan gratis afgehaald worden in de consultatiebureaus van Kind & Gezin in Sint-Truiden of Landen. Je kan het ook afhalen tijdens de openingsuren van de bib van Gingelom.
 
Is je baby 15 maanden? Dan kan je het peutertasje, aangeboden door de gemeente Gingelom, eveneens gratis afhalen in de bib.
 
Openingsuren bibliotheek CLIM in Gingelom: dinsdag en donderdag: 18u-20u, woensdag en vrijdag: 13u-17u, zaterdag: 14u -16u, zondag: 10u - 12u.
 
Voor meer info: bibliotheek@gingelom.be of 011 83 27 01.

Aanpassingswerken nutsvoorzieningen Sint-Rumoldusstraat gestart

In september zijn de voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen gestart in de Sint-Rumoldusstraat in Montenaken.
 
Deze voorafgaandelijke aanpassingen aan de openbare verlichting, het elektriciteits-, telecom-, gas- en waterleidingnet zijn noodzakelijk, zodat de hoofdaannemer na de winter kan beginnen met de riolerings- en wegenwerken in de Sint-Rumoldusstraat, de Duivenstraat, de Groenplaats en de Kortijsstraat.
 
Deze werken worden in verschillende fasen uitgevoerd en zullen tot de zomer van 2022 duren. Het totale project voorziet het volgende:
-          nieuwe nutsvoorzieningen;
-          een nieuw gescheiden rioleringsstelsel;
-          nieuwe wegen en stoepen;
-          verkeersveiligheidsmaatregelen;
-          de aanleg van een parking ter hoogte van Cultuurhuis Den Dries aan de Groenplaats.

De totale gegunde kostprijs van deze werken bedraagt € 3,37 miljoen, waarvan de gemeente zelf circa € 1,06 miljoen zal betalen.
 

Resultaten test BE-alert 1 oktober

Op 1 oktober hielden verschillende gemeenten in België een BE-Alert test. Ook onze gemeente deed mee. 981 inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert hebben die dag via sms of e-mail een testbericht ontvangen. Nog heel wat Gingelommenaren hadden zich de week vóór de test nog snel geregistreerd om deel te nemen.
 
Door BE-Alert te testen, kan onze gemeente de procedures inoefenen. Bovendien willen we hiermee onze inwoners bewust maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte te zijn in geval van een noodsituatie. Ben je nog niet ingeschreven? Je kan dit alsnog doen via de website www.be-alert.be!
 
Wat is BE-Alert?
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee we je kunnen verwittigen in geval van een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren sluiten bij een brand. Je kan een bericht van BE-Alert krijgen via sms, telefoon of e-mail.
 
Wil jij de volgende keer ook deelnemen?
Om een bericht te ontvangen kan je gratis registreren. Dit kan heel gemakkelijk op www.be-alert.be.
Schrijf je vandaag nog in!
 

Gratis online workshops rond kringlooptuinieren

Centrum Duurzaam Groen organiseert in samenwerking met Limburg.net en Vlaco van september tot en met december 2020 gratis online workshops voor particulieren rond kringlooptuinieren, met telkens een ander thema.
 
Voor elke maand/thema is er een apart online inschrijvingsformulier ter beschikking. Je kan dus zelf kiezen aan welke workshop je wenst deel te nemen! Er worden telkens 5 tijdstippen voorzien per maand, zodat iedere geïnteresseerde wel een ogenblik kan vinden om de workshop te volgen.
 
Oktober: thuiscomposteerprincipes ‘in een notendop’
Wist je dat compost krachtvoedsel is voor de bloemen, planten en bomen in je tuin? En dat je compost zelf kunt produceren door uw groente,- fruit- en tuinresten thuis te composteren? Je tuin krijgt niet enkel een vitaminekuur maar je bespaart er zelfs geld en afval mee. En bovendien hou je de duurzame kringloop in stand!
Zin om aan de slag te gaan, maar je weet niet hoe je er aan begint? Wat wel en niet te composteren? Of welk systeem je het beste gebruikt? Mis dan zeker de online-infoles thuiscomposteren niet.

 • Dinsdag 13/10/2020 van 20u-22u
 • Zaterdag 17/10/2020 van 10u-12u
 • Donderdag 22/10/2020 van 14u-16uNovember: snoeihout voorkomen en verwerken in eigen tuin
Een tuin waarin veel moet gewerkt worden, levert ook veel afval op. Eén van de steeds weerkerende karweien is het snoeien van hagen en struiken. Toch kan je ook hier werk en afval voorkomen en kan je het verkregen snoeihout nuttig aanwenden in de tuin. In deze online les krijg je tips en tricks met heel wat inspirerend beeldmateriaal.
 • Dinsdag 3/11/2020 van 20u-22u
 • Zaterdag 7/11/2020 van 10u-12u
 • Donderdag 12/11/2020 van 20u-22u
 • Zaterdag 21/11/2020 van 10u-12u
 • Dinsdag 24/11/2020 van 14u-16uDecember: voedselverlies en hoe dit te voorkomen in je eigen huishouden
Weet je niet zo goed wat je aan moet vangen met keukenrestjes, vind je het zonde om die restjes zomaar weg te gooien en heb je koken nog niet zo goed in de vingers? Deze sessie geeft je eenvoudige en relevante tips en tricks om keuken- en (moes)tuinresten te bewaren en te verwerken in nieuwe gerechten. Je hoeft geen keukenprinses, geen beroepskok of geen ervaren restjesridder te zijn om de tips en tricks te kunnen toepassen op de overschotjes uit je koelkast! De lesgever gaat met de toehoorders in interactie om de achterliggende theorie te benadrukken.
 • Zaterdag 5/12/2020 van 10u-12u
 • Dinsdag 8/12/2020 van 20u-22u
 • Dinsdag 15/12/2020 van 14u-16u
 • Zaterdag 19/12/2020 van 10u-12u
 • Dinsdag 22/12/2020 van 20u-22uMeer informatie rond deze workshops via https://www.centrumduurzaamgroen.be/ of 089 44 90 25.
 
Inschrijven kan via https://www.centrumduurzaamgroen.be/ of via e-mail naar annick.depaepe@centrumduurzaamgroen.be (vergeet niet je voorkeursdatum door te geven). De deelnemers ontvangen een link per mail vlak voor aanvang.