Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 22 september 2020

Stad Oudenburg: Oproep mondmaskers voor doven en slechthorenden

Oproep mondmaskers voor doven en slechthorenden
Mondmaskers zijn het nieuwe normaal, maar ze zijn niet voor iedereen even evident. Doven en slechthorenden ervaren heel wat communicatieproblemen in hun omgeving doordat de maskers de mond bedekken. Toch bestaan er alternatieven, zoals doorzichtige mondmaskers of faceshields.

Daarom lanceren we een oproep naar onze inwoners om de nood in onze stad in kaart te brengen. Indien de vraag groot genoeg is in de stad zullen we een groepsaankoop organiseren om aan voordelig tarief een doorzichtige mondmaskers aan te kopen. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden via welzijn@oudenburg.be of op het nummer 059-40 19 95.
Lees verder

Vaartdijk-Zuid krijgt nieuw wegdek
Vanaf maandag 21 september 2020 vernieuwt De Vlaamse Waterweg nv 5,7 kilometer van de Vaartdijk-Zuid langs het kanaal Gent-Oostende in Jabbeke en Oudenburg om fietsers meer comfort te bieden. Als alles vlot gaat, is het jaagpad volledig klaar eind november. Voor gebruikers is een omleiding voorzien via de andere oever van het kanaal.

In 2019 werd via het Financieringsfonds Eenmalige Uitgaven (FFEU) 10 miljoen euro vrijgemaakt voor De Vlaamse Waterweg nv om het comfort van jaagpaden te verhogen voor fietsers. De Vlaming heeft de afgelopen maanden de fiets (her)ontdekt. We verhogen met deze werken het comfort op de jaagpaden zodat er op een aangename manier gefietst kan worden langs het water. Dit kan een stimulans zijn om meer te fietsen, niet alleen recreatief, maar ook voor het woon-werk of woon-schoolverkeer. Jaagpaden zijn heel geschikt als vlotte en veilige fietsverbindingen tussen woon-werkgebieden, aangezien ze meestal niet kruisen met het drukke wegverkeer.

Met de FFEU-middelen wordt in Vlaanderen in totaal zo'n 70 kilometer jaagpad aangepakt. Vanaf 21 september is de Vaartdijk-Zuid langs het kanaal Gent-Oostende in Jabbeke en Oudenburg aan de beurt, tussen de Stalhillebrug en het sluizencomplex in Plassendale. Zonder onvoorziene omstandigheden zijn de werken eind november klaar. De kostprijs van de werken bedraagt 463.000 euro.

Verloop van de herstelling

Eerst verwijdert de aannemer het bestaande wegdek en waar nodig de fundering. Vervolgens krijgt de Vaartdijk-Zuid een nieuwe funderingslaag. Tot slot worden een onder- en toplaag in asfalt aangebracht.

  • 21/09/2020: start van de werken + plaatsen signalisatie
  • 21/09/2020-02/10/2020: freeswerken + proeven
  • 05/10/2020-09/10/2020: lokale funderingswerken
  • 12/10/2020-23/10/2020: funderingslaag steenslag + proeven
  • 19/10/2020-30/10/2020: onderlaag asfalt
  • 02/11/2020-06/11/2020: herfstverlof
  • 09/11/2020-20/11/2020: toplaag asfalt + afwerking
  • 20/11/2020: einde van de werken + verwijderen signalisatie

Toegankelijkheid tijdens de werken

Tijdens de werken kunnen fietsers en voetgangers een omleiding volgen via de Vaartdijk-Noord.
Lees verder

Impactonderzoek corona op ondernemers
De coronacrisis had een grote impact op de bedrijfsactiviteiten van veel ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepers en dienstverleners. Het stadsbestuur probeert de lokale economie zo goed mogelijk door deze crisis te helpen. We proberen dit elke dag beter te doen, met als doel je de beste ondersteuning mogelijk te bieden. In samenwerking met Universiteit Antwerpen, VVSG en UNIZO willen we de impact van corona op onze lokale economie meten.

Het stadsbestuur roept de lokale ondernemers op om deel te nemen aan een grootschalig impactonderzoek van de coronacrisis. Het biedt ons de nodige informatie om de impact van de crisis op onze eigen lokale economie te meten, vandaag en in de toekomst, Uit de analyse zal blijken hoe groot de impact van corona is op de lokale economie, wat de verwachtingen voor de toekomst zijn en hoe het stadsbestuur de lokale ondernemer optimaal kan ondersteunen tijdens en na de coronacrisis.
 
In een anonieme bevraging die zo'n tien minuten in beslag neemt peilen we bij Oudenburgse ondernemers en handelaars naar hoe ze de impact van de coronacrisis tot nu toe ervaren hebben. Dat gaat van de impact op je personeelsbezetting, omzet en kostenstructuur tot eventuele psychologische gevolgen of een evolutie naar een meer digitale aanpak van je bedrijfsactiviteiten.

Start de enquête. Invullen kan tot 30 september 2020.

Het initiatief voor dit onderzoek komt van de Universiteit Antwerpen en onderzoeksbureau LMR-LOMV dat ondersteund wordt door de VVSG en UNIZO.
Lees verder