Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 10 september 2020

Stad Oudenburg: Nieuwe regeling BKO De Kikker vanaf 1 september

Nieuwe regeling BKO De Kikker vanaf 1 september
Binnenkort start het nieuwe schooljaar, en dus ook het nieuwe werkingsjaar voor De Kikker. Het blijft nog altijd wat anders dan anders, rekening houdend met de coronarichtlijnen. Alle voor- en naschoolse opvang wordt vanaf 1 september 2020 door Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker op verschillende locaties voorzien. Dit houdt dan ook in dat iedereen die gebruik maakt van de voor- of naschoolse opvang van BKO De Kikker een inschrijvingsdossier dient te hebben in BKO De Kikker. 

Je hoeft voor de voor- en naschoolse opvang geen data te reserveren. Bij BKO De Kikker dien je enkel te reserveren voor vakantie- en schoolvrije dagen. De regeling voor de voor- en naschoolse opvang vind je per school onderaan deze pagina.

Tarieven

De voor- en naschoolse opvang die door de kinderbegeleiders van BKO De Kikker wordt georganiseerd, wordt aangerekend conform het huishoudelijk reglement van BKO De Kikker. Voor wat betreft de voor- en naschoolse opvang bedraagt de kostprijs 1 euro per begonnen halfuur (jaarlijks geïndexeerd). Wanneer 2 kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig komen, is er voor elk kind een korting van 25 %.
Er bestaat ook een sociaal tarief.
 

Hoe inschrijven?

In de huidige omstandigheden kunnen er geen uitgebreide inschrijvingsgesprekken georganiseerd worden. Iedereen die gebruikt maakt van de opvang van BKO De Kikker dient een dossier in I-school te hebben. Je vindt meer info en de link naar de registratiepagina terug op www.oudenburg.be/i-school.

Dit dossier dient in orde te zijn vooraleer je kind de eerste keer van de voor- en naschoolse opvang gebruik maakt. Daarnaast dient er nog een schriftelijke overeenkomst te worden ingevuld. Die vind je terug in de inschrijvingsmap. Die map kan voor 1 september 2020 aan de voordeur van BKO De Kikker worden afgehaald. Na 1 september is die map verkrijgbaar in elke opvanglocatie. Vraag er naar!

Wie al een dossier had in BKO De Kikker kan zich via een verkorte procedure herinschrijven. Je ontvangt daarvan voor het schooljaar begint een e-mail met richtlijnen.
Neem bij vragen rond het inschrijven contact op met BKO De Kikker via e-mail naar ibo@oudenburg.be of op het nummer 059-56 84 44. Ook voor wie problemen heeft om het dossier online aan te maken is er een oplossing.

Heeft je kind extra zorg nodig en komt het voor het eerst? Neem dan vooraf even contact op met de verantwoordelijke van BKO De Kikker om dit te bespreken


Nog enkele belangrijke maatregelen

  • Ouders worden conform de richtlijnen bij de breng- en afhaalmomenten verplicht om een mondmasker aan te doen, hoe kort het contact ook is.
  • Ouders worden ook gevraagd alleen hun kind te komen brengen of afhalen. Eventuele gezinsleden wachten buiten de opvang. Het principe blijft bovendien ook dat zoveel mogelijk dezelfde persoon het kind komt ophalen.
  • Voor de breng- en haalmomenten vragen we de ouders om uit veiligheidsoverwe gingen niet binnen te komen in de opvanglocatie. Ouders wachten op veilige afstand buiten aan de deur of poort.
  • Zieke kinderen blijven thuis! Een kind dat ziek wordt in de opvang, moet worden opgehaald door de ouders. We vragen dan ook dat ouders goed telefonisch bereikbaar zijn tijdens het op vangmoment. Indien je niet bereikbaar bent op de nummers die we in I-school terugvinden, bezorg ons dan een ander telefoonnummer waarop je wel bereik baar bent.
Indien er nieuwe richtlijnen zouden binnenkomen en de opvang hierdoor anders georganiseerd zal worden, brengen we jullie hiervan op de hoogte. Hoe de opvang in de herfstvakantie georganiseerd zal worden is nog niet duidelijk. Hiervoor wachten we nog de richtlijnen af.
Lees verder

Opnieuw beperkt kamerbezoek mogelijk in WZC Riethove
Vanaf deze week is er opnieuw beperkt kamerbezoek mogelijk in Woonzorgcentrum Riethove. Iedere bewoner mag wekelijks 1 vaste bezoeker ontvangen. Tot op heden kenden we in WZC Riethove gelukkig nog geen enkele besmetting met het coronavirus. Naast gezondheid zijn ook het familiaal contact en het algemeen welzijn van de bewoners prioritair. Daarom worden de bezoekmogelijkheden continu afgestemd op de vooropgestelde maatregelen. In deze fase vinden we het dan ook verantwoord om beperkt kamerbezoek opnieuw mogelijk te maken.

De bewoners en de medewerkers van Woonzorgcentrum Riethove hebben bewogen maanden achter de rug. Van een complete lockdown met videochats, naar babbelboxen en bezoekbubbels. Begin juli kon even kamerbezoek toegelaten worden maar een tweede golf maakte hier na twee weken weer een eind aan. Op basis van de gunstige lokale cijfers werd besloten om vanaf deze week opnieuw meer sociaal contact toe te laten. 

Bewoners kunnen vanaf nu per week 1 vaste bezoeker op de kamer ontvangen. Verder kan de bewoner nog steeds éénmaal per week 2 bezoekers ontvangen in het cafetaria. Om praktische redenen kan dit enkel op afspraak. Omdat buitenbezoek aangeraden wordt, is het ook mogelijk om een wandeling te maken tijdens het bezoekuur.

Uiteraard blijven alle voorzorgsmaatregelen gelden. Zo dient elke bezoeker zich aan te melden, extra aandacht te besteden aan handhygiëne en social distancing en wordt  een mondneusmasker gedragen gedurende het ganse bezoek in het woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum heeft ondertussen ook een draaiboek klaar waarin vijf verschillende situaties beschreven zijn met een aparte bezoekregeling. Op basis van de evolutie van de lokale en nationale coronacijfers zal telkens geschakeld worden naar een aangepaste bezoekregeling. Zo proberen we het veilig te houden zonder het mentale welzijn van de bewoner uit het oog te verliezen.

Voor meer informatie of een afspraak kan je terecht bij het onthaal op het nummer 059-34 02 30 en dit op weekdagen tussen 9.30 en 11.30 uur.

Lees verder

Meer bezoekmogelijkheid voor bewoners van WZC Riethove
Op maandag 7 september 2020 werd ook voor het woonzorgcentrum Riethove de bezoekregeling bijgesteld conform de kaderrichtlijnen van de Vlaamse Overheid. Net vóór de aankondiging van de Vlaamse Overheid werd reeds een draaiboek uitgewerkt om de bezoekregeling te gaan organiseren. Op basis van de nieuwe richtlijnen hebben we de mogelijkheden nu verder aangepast. Iedere bewoner mag voortaan -  naast de partner - vier bezoekers op de kamer ontvangen. Bezoekers die niet tot de bubbel behoren kunnen nog steeds na afspraak in cafetaria Lisdodde terecht. We blijven inzetten op een veilige woonomgeving voor bewoners en personeel zonder hierbij de individuele noden en het welzijn van de bewoners uit het oog te verliezen.

De bezoekuren liggen tussen 14 en 16.30 uur. Bezoek buiten deze uren is mogelijk na overleg. Er kunnen 2 volwassen bezoekers per bezoekmoment langskomen. Mits naleving van de veiligheidsvoorwaarden kunnen bewoners ook het woonzorgcentrum verlaten voor bijvoorbeeld een wandeling. 

Meer en meer wordt in de richtlijnen beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de bewoners en de bezoekers om de basismaatregelen strikt op te volgen en op die manier het risico op overdracht van een infectie te minimaliseren. Met deze bezoekregeling hopen we het woonzorgcentrum verder COVID-19 vrij te houden en het normale leven in het woonzorgcentrum  terug op te starten.

Voor meer informatie of een afspraak kan je terecht bij het onthaal op het nummer 059-34 02 30 en dit op weekdagen tussen 9.30 en 11.30 uur.

Lees verder