Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 13 september 2020

Sint-Lievens-Houtem: Te koop: woning Strijmeers 79

Te koop: woning Strijmeers 79
Het OCMW van Sint-Lievens-Houtem verkoopt een woning
De woning is gelegen in Strijmeers 79 in Vlierzele.
Interesse?
Raadpleeg het verkoopsdossier en de mogelijkheden tot bieden. Bieden kan tot uiterlijk 28 oktober 2020, 10 uur, volgens de vastgelegde procedure. Je gebruikt daarvoor het ontwerp van koopovereenkomst.
Biedingen - de procedure?
* Minimum instelprijs: de prijs opgenomen in het schattingsverslag 60.000 euro.
* Elke geïnteresseerde koper of kopers, natuurlijke of rechtspersoon, die (apart of samen) bevoegd is/zijn en handelingsbekwaam is/zijn, naargelang het huwelijksstelsel/wettelijke samenwoning of de statuten van de vennootschap, kan/kunnen een aangetekend bod laten toekomen onder dubbele gesloten omslag, met vermelding 'bod woning Strijmeers 79', gericht aan de OCMW-raad, p/a Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem. De omslagen mogen geen persoonsgegevens bevatten!
* Dit bod moet uiterlijk op 28 oktober 2020, om 10 uur, via aangetekende verzending toekomen of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op het gemeentesecretariaat, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem.
* Het bod gebeurt exclusief op basis van het invullen van de vrije velden opgenomen in het ontwerp van onderhandse verkoopovereenkomst dat gepubliceerd werd. Het maken van voorbehoud bij het ontwerp van koopovereenkomst zal tot uitsluiting van het bod leiden.
* Tijdens de zitting van de eerstvolgende OCMW-raad (normale voorziene datum: 29 oktober 2020, 20 uur), opent de voorzitter van de OCMW-raad de biedingen in de openbare zitting en roept de prijs die geboden wordt af. Van deze afroeping wordt een proces-verbaal opgemaakt dat opgenomen wordt in de notulen van het OCMW-raadverslag. De OCMW-raad aanvaardt het hoogste bod waardoor de koop principieel is gesloten, inbegrepen de opschortende voorwaarden, die zijn toegelaten, zoals gestipuleerd in het ontwerp van verkoopovereenkomst.
* Worden gelijke prijzen aangeboden, dan zal het bod toegewezen worden dat geen opschortende voorwaarden bevat.
* Kan geen bod worden toegewezen gezien volledig gelijkwaardige biedingen, dan wordt met deze partijen verder onderhandeld en wordt hen verzocht een nieuw bod uit te brengen, conform dezelfde procedure zoals hierboven geschetst.
* Worden de opschortende voorwaarden, die gestipuleerd zijn, uiteindelijk niet vervuld, zal de koop gesloten worden met de partij(en) van de eerstvolgende gerangschikte bieding.
Alle nuttige info?
Raadpleeg de bijlagen bij het verkoopsdossier via zimmo.be
Heb je graag een afspraak voor een bezoekmoment?
Stuur een bericht naar gwen.quipor@sint-lievens-houtem.be met vermelding 'verkoop woning Strijmeers 79' en je naam en telefoonnummer waarop je overdag te bereiken bent.


Lees verder

Gezichten van Houtem Onderneemt!
In navolging van de eerste oproep 'De Gezichten van Houtem Onderneemt', willen we meer ondernemers de kans geven in de kijker te staan.
Het karakter van het lokaal handelsapparaat in een kleine gemeente zit net in de bekendheid van de persoon achter de handelsnaam. Er wordt een fotoreeks gemaakt van alle handelaars die wensen mee te werken, elke handelaar krijgt 'een gezicht'.

De fotoreeks wordt gebruikt voor de redactie van een handelsgids waarin u en uw handelszaak zullen stralen.

Bent u nog niet ingeschreven? Doe dit dan nog snel en uiterlijk tegen 30 november 2020 via het inschrijvingsformulier.
Ondernemers die aan de vorige oproep deelnamen, kunnen niet meer inschrijven. Zij zullen wel gecontacteerd worden voor de handelsgids.
Lees verder