Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 30 september 2020

Herenthout: Vacature | Begeleider buitenschoolse kinderopvang

Herenthout
Vacature | Begeleider buitenschoolse kinderopvang
Wij hebben een vacature van halftijdse begeleider in de buitenschoolse kinderopvang in contractueel dienstverband (C1-C3/D1-D3) voor onbepaalde duur. Je staat in voor de dagelijkse begeleiding van basisschoolkinderen in groepsverband. Tot deze begeleiding behoren de dagelijkse zorg, het creƫren van een stimulerende omgeving voor het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen en huishoudelijke taken die verband houden met de zorg voor de kinderen.
Lees verder

Stel je medische consultatie niet uit!
Het is belangrijk dat we ook in deze tijd met onze  medische klachten langsgaan bij de huisarts. Stel je bezoek dus niet uit, maar boek een afspraak.
Lees verder

Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027
Vlaanderen maakt stroomgebiedbeheerplannen op voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas. Hiermee wil men de plannen waarmee we de komende jaren, samen met alle waterbeheerders, andere overheden en watergebruikers, de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater verbeteren en het risico op overstromingen en droogte verminderen.
Lees verder

Kom je in aanmerking voor het Vlaams beschermingsmechanisme?
Bedrijven in Vlaanderen die een substantiƫle exploitatiebeperking ondervinden door de coronamaatregelen kunnen in aanmerking komen voor het Vlaams berschermingsmechanisme.
Lees verder