Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 2 september 2020

Beerse: Ruimtelijk uitvoeringsplan ontsluitingsweg kanaalzone definitief vastgesteld

Ruimtelijk uitvoeringsplan ontsluitingsweg kanaalzone definitief vastgesteld
Dat de woonkernen van Beerse té veel verkeer te verwerken krijgen, is voor iedereen duidelijk. Almaar meer bedrijven vestigden zich langs het kanaal, maar een gepaste ontsluiting voor het...
Lees verder

31/08/2020: Tijdelijke verkeersmaatregel - Parkeerverbod n.a.v. de werken in de Schransdriesstraat
BEKENDMAKING BESLUIT De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Datum...
Lees verder

Nieuw politiebesluit over seizoensarbeid
De gouverneur heeft op 26 augustus 2020 een nieuw politiebesluit gepubliceerd m.b.t. seizoensarbeiders. Het vorige politiebesluit van 10 augustus 2020 betreffende seizoenarbeiders wordt opgeheven.
Lees verder

Beerse Kermis gaat toch door!
Op 13 augustus beslisten we om Beerse Kermis dit jaar niet te laten doorgaan. Die beslissing nam burgemeester Bart Craane na overleg met collega's en op advies van de gemeentelijke crisiscel....
Lees verder

Aanvragen inname openbaar domein via Spotbooking
Sinds 3 maart 2020 zijn alle aanvragen voor de inname van het openbaar domein, uitgezonderd evenementen, geautomatiseerd. Een aanvraag doen kan via het e-loket Spotbooking.
Lees verder