Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 8 september 2020

Beerse: GR 27/08/2020: Burgemeesterbesluiten in het kader van coronamaatregelen - Bekrachtiging

GR 27/08/2020: Burgemeesterbesluiten in het kader van coronamaatregelen - Bekrachtiging
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

07/09/2020: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod Circus Pepino
BEKENDMAKING BESLUIT De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Datum...
Lees verder

07/09/2020:Stilstaan en parkeerverbod Beerse kermis - parkeervoorziening vrachtwagens exploitanten
BEKENDMAKING BESLUIT De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Datum...
Lees verder

07/09/2020: Tijdelijke verkeersmaatregel Beerse kermis 2020
BEKENDMAKING BESLUIT De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Datum...
Lees verder

07/09/2020:Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod Beerse kermis 2020
BEKENDMAKING BESLUIT De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Datum...
Lees verder