Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 20 augustus 2020

Stad Oudenburg: Actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen

Actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen
De Vlaamse overheid werkte een ontwerp actieplan uit om voedselverliezen te vermijden en biomassa beter te benutten. Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30 procent moeten dalen.

Dit actieplan wil het voorkomen, de selectieve inzameling en de recyclage van voedselverlies en biomassa(rest)stromen verder stimuleren met het oog op o.m. kosten- en primaire grondstof-/materiaalbesparingen. Het plan biedt een kader voor de overheid en de sectoren om samen de kringloop van voedselverlies en biomassa(rest)stromen in Vlaanderen te sluiten en de Vlaamse en Europese doelstellingen te bereiken in de periode 2021-2025

In de transitie naar een circulaire economie hebben (rest)stromen van voedsel en biomassa veel te bieden. Daarom wil Vlaanderen de lat hoog leggen. Het nieuwe actieplan 'Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025' moet het voedselverlies in Vlaanderen verder beperken en meer duurzame (her)gebruiksmogelijkheden creëren voor biomassa en biomassareststromen.
Overeenkomstig artikel 17, §3, van het Materialendecreet, is het ontwerp voor een termijn van twee maanden online te consulteren bij de OVAM en bij de gemeenten. De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020.

Het document vind je via www.ovam.be/biomassa

Lees verder

Wat denk jij over ons verkeer?
Wat denk jij over ons verkeer? Geen gemakkelijke vraag, dat weten we.
En toch hebben we er allemaal onze mening over. Logisch, we krijgen er dagelijks mee te maken. De files, de gevaren op de weg, de vertragingen, de trein of de bus die te laat komen, ... Het weer is het eerste gespreksonderwerp als je iemand ontmoet, maar het verkeer komt op een duidelijke tweede plaats.
Er dringen zich enkele zaken op.

Moeten we onze auto vaker aan de kant laten staan? En wat denk je van het vrachtverkeer door steden en dorpen? Kan dat anders én beter? Zijn jouw woon- en werkplek goed bereikbaar of zie je verbeterpunten? Maak je gebruik van het openbaar vervoer? Of wat houdt je tegen om dit te doen? En hoe zou jij het aantal verkeersdoden tot nul herleiden? Met deze vragen zitten we, maar daarnaast ook met vele andere. We willen immers ook vlot op onze bestemming geraken, en liefst op een groene manier, én voor iedereen toegankelijk, én ook nog eens met intelligente systemen, én ...

In 2018 besliste de Vlaamse overheid dat gemeentebesturen meer zelf kunnen beslissen hoe ze 'hun' mobiliteit organiseren. Maar omdat verkeer natuurlijk niet stopt aan de grens van een gemeente werd Vlaanderen hiervoor opgedeeld in vijftien zogenaamde vervoerregio's. In deze vervoerregio's werken de Vlaamse overheid en gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio. Vervoerregio Oostende is één van die regio's.

De Vervoerregio Oostende, dat zijn dus de gemeenten uit de regio die samen met de Vlaamse administratie plannen maken voor een beter verkeer. We hebben lang nagedacht over wat nu essentieel is voor het verkeer van de toekomst, en kwamen uit bij acht trefwoorden; anders, vlot, nabij, veilig, leefbaar, groen, sociaal en slim.

Maar hoe kunnen we dat in de praktijk brengen, wat moet er veranderen en wat is goed en behouden we dus best zoals het is? Aan wie kunnen we dit beter vragen dan aan jou, de burger die er dagelijks middenin zit? Met jouw antwoorden gaat de Vervoerregio Oostende, waar ook (naam gemeente) van deel uitmaakt, aan de slag. Om zo tot een goed mobiliteitsplan te komen waar zo veel mogelijk mensen achterstaan. Denk je met ons mee? Super!


Je hebt hiervoor tijd tot 31 augustus 2020

Lees verder

Terug thuis uit rode zone? Raadpleeg meteen je huisarts!
Heel wat Belgen komen in deze periode terug thuis van een buitenlandse reis. Deze zomer was voor iedereen minder zorgeloos dan anders en daar zat Covid-19 voor veel tussen.
 
Ging je op reis in een land of regio die als rode zone staat ingekleurd, dan hangen daar bij terugkeer enkele consequenties aan vast. Zo ga je bij aankomst thuis meteen verplicht in quarantaine voor veertien dagen en moet je je laten testen op eventuele besmetting met corona. Ga als inwoner van onze stad echter niet rechtstreeks naar een triagepost maar neem eerst contact op met je huisarts. Die zal je vervolgens op de juiste manier en met de beste zorgen verder doorverwijzen naar de juiste instanties.
 
Meer informatie over reizen in coronatijden vind je via diplomatie.belgium.be/nl.
Lees verder