Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 31 augustus 2020

Brussel: Projectvergaderingen

Projectvergaderingen

Tijdens deze vergadering ontmoet de ontwerper de vertegenwoordiger(s) van de vergunningverlenende overheid en, desgevallend, van andere betrokken instellingen (Erfgoed Brussel, Leefmilieu Brussel,…). Tijdens de projectvergadering worden de grote krachtlijnen van het project besproken, zonder evenwel vooruit te lopen op de beslissing van de vergunningverlenende overheid in het kader van de onderzoeksprocedure van de vergunning. De projectvergadering vormt dus in geen geval een administratieve beslissing.

Lees verder

Planning foodtrucks september 2020
Lees verder

Terugkeer uit een rode zone?

Alle actuele informatie over de indeling in de 3 verschillende zones (rood, oranje of groen) en wat je moet doen (afhankelijk vanuit welke zone je terugkeert of naar welke zone je reist) is te vinden op:

Lees verder