Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 5 juli 2020

Sint-Lievens-Houtem: Gemeenteraad en OCMW-raad

Gemeenteraad en OCMW-raad
De volgende zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad vindt plaats op donderdag 2 juli om 20 uur in CC De Fabriek, Fabrieksstraat 19.

Dagorde gemeenteraad (pdf) - gepubliceerd op 24 juni 2020
Dagorde OCMW-raad (pdf) - gepubliceerd op 24 juni 2020
Lees verder

Vacature sportfunctionaris
De gemeente is op zoek naar een sportfunctionaris - diensthoofd sport, B4-5, statutair

Functie
Je staat in voor de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid en de exploitatie van de sportinfrastructuur. Je draagt het openluchtleven en de vrijetijdsbesteding in de gemeente, enthousiast uit.
Samen met de cultuurfunctionaris en de bibliothecaris sta je in voor het efficiënt organiseren en coachen van de medewerkers binnen de diensten vrije tijd.

Aanwervingsvoorwaarden
Je beschikt over minstens een graduaat/bachelordiploma lichamelijke opvoeding of bewegingswetenschappen en minimum één jaar relevante beroepservaring
Beschik je over minstens een algemeen graduaat/bachelordiploma? Dan wordt minstens twee jaar praktijkervaring gevraagd in een sportfunctie.
Je kan een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen (model 595).

Aanbod
Een statutaire functie, voltijds op B4/B5-niveau. Een bruto startsalaris van 2.837,12 euro per maand. Relevante anciënniteit kan onder voorwaarden worden meegerekend.
De gemeente biedt maaltijdcheques ter waarde van 5 euro per gewerkte dag, een hospitalisatieverzekering (uitgebreide formule), terugbetaling woon-werkverkeer met de trein, fietsvergoeding, gunstig verlofstelsel, open uurrooster …

Interesse?
Stuur je gemotiveerde kandidatuur, samen met cv, diploma, uittreksel uit het strafregister tegen uiterlijk 15 juli 2020 naar gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem of e-mail naar kirsten.desutter@sint-lievens-houtem.be.

De procedure vindt plaats op donderdag 23 juli (verkennend gesprek) en woensdag 5 augustus (mondelinge verdediging case).

Meer informatie over de functie en het examenprogramma, vind je in de informatiebundel (pdf).

Lees verder

Update FAQ corona-maatregelen
 FAQ versie 2 juli 2020 (pdf)
Lees verder