Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 1 juli 2020

2020/10

Is deze nieuwsbrief moeilijk leesbaar?

Gemeenteraadszitting van 30 juni 2020

Het gemeentebestuur van Gingelom presenteert u via deze link de besluitenlijst van de gemeenteraad van dinsdag 30 juni 2020. De besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn vindt u hier.

Papieren zakken voor gft-container worden niet meer verkocht

Sinds 1 maart 2019 is het toegelaten om composteerbare zakjes te gebruiken in de gft-container. Deze wijziging kwam er op vraag van heel wat inwoners. Omdat composteerbare zakjes nu zijn toegelaten heeft Limburg.net beslist om de papieren zakken voor de gft-container niet meer te laten maken. Dit betekent dat er geen papieren gft-zakken meer verkocht zullen worden in het gemeentehuis en het sorteerpark.
Inwoners die hun gft-container proper willen houden kunnen nu gebruik maken van de composteerbare zakjes. Daarnaast kunnen ze ook nog steeds krantenpapier of keukenpapier gebruiken als basis voor hun gft-container.
Composteerbare zakjes zijn te herkennen aan volgende labels: OK-compost Industrial-label, OK-compost Home-label of het Seedling-label‘.

Enkel elektronisch betalen in het sorteerpark vanaf dinsdag 7 juli 2020


Vanaf dinsdag 7 juli 2020 wordt elektronisch betalen ingevoerd in het sorteerpark. Er is de mogelijkheid om contactloos te betalen. Cash geld wordt niet meer aanvaard.
Het invoeren van elektronisch betalen betekent ook dat er een aantal corona-maatregelen versoepeld zullen worden:
 • Het aantal bezoeken per week is onbegrensd.
 • De verkoop van vuilniszakken en compost wordt terug opgenomen.
 • Er wordt overgeschakeld naar de zomerregeling. Volgende openingsuren zijn van toepassing: dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 16.30 uur; woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 19.00 uur

Volgende maatregelen blijven van kracht tot nader orde:
 • Kom bij voorkeur alleen naar het sorteerpark.
 • Hou voldoende afstand (> 1,5 meter) van de parkwachters en andere bezoekers.
 • Blijf tijdens het aanschuiven in uw wagen.
 • Asbest kan niet naar het park gebracht worden. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn nu nodig voor de zorgsector. Stel het verwijderen van asbest uit tot na de coronacrisis.
 • Sorteer uw afval thuis goed zodat u snel en vlot uw afval in de correcte container kan achterlaten.
 • Het aantal bezoekers tegelijkertijd op het park wordt nog steeds beperkt.
 • We raden ten zeerste aan om een mondmasker te dragen tijdens je parkbezoek.
 • Wekelijks mag er max. 1 m³ worden aangevoerd.

Meer informatie via de dienst Wonen en leven, 011/88.04.88 of milieu@gingelom.be

Korte keten in Gingelom

Door de coronacrisis wordt de Week van de Korte Keten 2020 omgevormd tot de Zomer van de Korte Keten. In plaats van één week promoten we de korte keten dit jaar de hele zomer, tot 30 september.
Wat is de korte keten?
 
De korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen de lokale voedselproducent en de -consument. Zo kan je als landbouwer de prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Met dit transparant systeem ben je niet enkel een ambassadeurvoor jouw product, maar voor de hele korte keten. De consument krijgt in ruil verse en kwaliteitsvolle voedselproducten recht van bij de boer. Zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval.
Niet aarzelen, gewoon doen!

Op onze gemeentelijke website hebben we reeds een overzicht gemaakt van Gingelomse landbouwers die lokaal geproduceerde producten aan huis verkopen. MAAR deze lijst is aan een update toe.
https://www.gingelom.be/korte-keten-in-de-kijker.html
Wil jij je registeren als Korte Keten-bedrijf of ken je een korte keten-bedrijf? Laat het ons dan zeker weten via milieu@gingelom.be of 011 88 04 88.

Blijven fietsen allemaal!

Ook in onze gemeente wordt er sinds de lockdown veel meer gefietst. Ronduit fantastisch! Samen met de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) willen we jou aanmoedigen om ook te blijven fietsen voor je dagelijkse verplaatsingen nu je opnieuw naar het werk mag, en na de vakantie terug naar school.
Print ook een affiche af om voor je raam te hangen en blijf fietsen! Downloads voor print op A3 of A4 op www.vsv.be.

Coronapremie voor de handelaars

Op 12 maart 2020 werd naar aanleiding van de corona-crisis overgaan tot het afkondigen van de federale fase. De economische impact hiervan was en is bijzonder groot, ook voor lokale ondernemers.
Tal van fysieke winkels en handelszaken dienden te sluiten of zagen hun inkomsten sterk dalen als gevolg van de uitgevaardigde maatregelen. Door zowel de federale als Vlaamse overheid werden verschillende steunmaatregelen ingesteld.
De gemeente Gingelom wenst op haar beurt de lokale ondernemers die zwaar worden getroffen, financieel te steunen. Op de gemeenteraad van 30/06/2020 werd het premiereglement goedgekeurd.

Ben je een ondernemer en ontving je van de Vlaamse overheid een corona-hinderpremie of een corona-compensatiepremie? Dan kom je ook in aanmerking om de lokale coronapremie voor Gingelomse ondernemingen aan te vragen. De gemeente Gingelom verleent een lokale premie van:

 • 500 euro aan iedere lokale onderneming die een corona-hinderpremie van 4.000 euro van de Vlaamse overheid heeft ontvangen.
 • 250 euro aan iedere lokale onderneming die een corona-compensatiepremie van 3.000 euro van de Vlaamse overheid heeft ontvangen

De premie kan vanaf 15 juli aangevraagd worden door het aanvraagformulier in te vullen dat zal terug te vinden zijn op de gemeentelijke website www.gingelom.be/lokalecoronapremie. Een papieren exemplaar van het formulier kan ook verkregen worden bij de dienst Wonen & Leven.
Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 011 88 04 95.

Aanstelling intergemeentelijk ambtenaar economie

Borgloon, Gingelom, Kortessem en Wellen bundelen de krachten voor een kwalitatieve dienstverlening aan de lokale ondernemers.
De vier gemeenten slaan de handen in elkaar om hun dienstverlening aan ondernemers kwalitatief op te krikken. Daarvoor werken ze samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en ontvangen ze steun van het Europees Fonds voor Regionale Samenwerking (EFRO, €65.200) en het Vlaamse Fonds voor Innoveren en Ondernemen (het vroegere Hermesfonds, €32.600).
 
Speerpunt van het project is de aanstelling van een intergemeentelijke ambtenaar economie. Deze uitdagende taak zal opgenomen worden door Valerie Spec. Zij heeft heel veel ervaring opgebouwd binnen verschillende ondernemingen, bij VOKA Limburg en op de dienst Economie van de stad Sint-Truiden.
 
Tot eind december is Valerie voornamelijk aan de slag bij de VVSG in Brussel. Vanaf 1 januari 2021 zal zij haar tijd kunnen verdelen over de vier gemeenten. Haar hoofdtaken liggen bij het uitbouwen van een gemeentelijk loket en een website voor ondernemers, een correcte vertaling van alle economische regelgeving in de gemeentelijke vergunningen en toelatingen (handel, markten, kermissen, evenementen, taxi’s, …), het formuleren van beleidsmatige voorstellen op verschillende economische uitdagingen (bv. leegstand) en het ondersteunen van de dialoog tussen de gemeentebesturen en de lokale ondernemers.

Tele-Onthaal zoekt vrijwilligers

Tele-Onthaal Limburg zoekt nieuwe telefoonvrijwilligers: vrouwen en mannen met ruimte in hoofd, hart en agenda. Mensen die iets voor een ander willen betekenen door het bieden van een luisterend oor. Ze maken het mogelijk dat mensen in nood 24 uur per dag kunnen bellen voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek.
 
In november start de basisopleiding die meerdere avonden/dagdelen duurt.
 
Dus, ben je sociaal voelend en wil je luisteren naar mensen die het moeilijk hebben? Kan je 1 maal per week 4 uren naar Hasselt komen en ben je bereid om ook nachtdiensten te doen? Dan heeft Tele-Onthaal boeiend vrijwilligerswerk voor jou in petto!
Vraag je infobrochure op 011 22 77 67 of via limburg@tele-onthaal.be.
Meer weten over Tele-Onthaal ? Bezoek onze website www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger