Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 24 juni 2020

Stad Oudenburg: Eerste hondenlosloopweide geopend

Eerste hondenlosloopweide geopend
Op de toeristische site Plassendale werd op maandag 22 juni 2020 de eerste hondenlosloopweide van Oudenburg geopend. Op de volledig afgesloten site kunnen honden en hun baasjes in een groene omgeving ravotten. De grond is eigendom van de Vlaamse Waterweg, de stad Oudenburg staat in voor het onderhoud ervan.

Oudenburg is een stad voor iedereen, ook voor de dieren en in dit geval zeker en vast voor honden en hun baasjes. Voor de vele dierenliefhebbers in onze stad werd een hondenloopweide ingericht. Het gaat om een afgesloten locatie aan het sluizencomplex van Plassendale waar hondeneigenaars hun hond(en) vrij kunnen laten rondrennen. Uiteraard is een hondenloopweide geen hondentoilet daarom werden de nodige maatregelen voorzien. Er werd een sensibiliserend bord geplaatst met heel wat info en een vuilbak om hondenpoep in te deponeren. Naast een propere site moet het ook een veilige plaats zijn. Heel het terrein is afgesloten met hekkens en kan bereikt worden via een poort die automatisch weer sluit.

De keuze voor de allereerste Oudenburgse hondenlosloopweide viel op het braakliggend stuk grond van de Vlaamse Waterweg aan het sluizencomplex van Plassendale. Na enkele constructieve gesprekken werd de overeenkomst gemaakt dat de stad de site mag gebruiken en zal instaan voor het goede onderhoud ervan. Daarom zijn er twee peters aangeduid die zullen waken over de netheid van de site. 
Eerste hondenlosloopweide geopend
Lees verder

Nieuw woonproject in Westkerke in aantocht
Met de start van de infrastructuurwerken gaven burgemeester Anthony Dumarey, Geert Sanders (WVI) en schepen Romina Vanhooren (WoonWel) het officiële startschot voor een nieuw woonproject langs de Pardoenstraat in Westkerke. Deze nieuwe verkaveling met zowel sociale huurwoningen als woonkavels heeft een oppervlakte van bijna 1,6 hectare. Zo wordt er opnieuw extra woongelegenheid gecreëerd voor 38 gezinnen.

Westkerke krijgt er een nieuw woonproject bij. WVI realiseert samen met de sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel 38 extra woongelegenheden. In totaal zal WVI 23 bouwkavels op de markt brengen waarvan 11 voor open bebouwing en 12 voor halfopen bebouwing die variëren van 336 m² tot 546 m². WoonWel zal 15 nieuwe sociale huurwoningen realiseren.

De grote variatie aan woontypes biedt een waaier aan mogelijkheden. Zo houdt deze hedendaagse verkaveling niet alleen rekening met de verschillende bouwwensen (open of halfopen bebouwing, plat of hellend dak), maar ook met het budget dankzij een mix van sociale woningen, middelgrote en kleine bouwkavels. We willen met dit aanbod startende alleenstaanden, gezinnen met één inkomen of tweeverdieners de kans te geven om zelf nog een woning te bouwen met een aannemer en architect naar keuze.

Er is ook aandacht voor slim regenwaterbeheer. Een eerste stap is dat het aflopend hemelwater van daken en verharde zones zoveel mogelijk wordt opvangen, maar ook de groenblauwe inrichting speelt een belangrijke rol. Zo zorgt de aanwezigheid van een natuurlijk bufferbekken en gracht voor maximale infiltratie en buffering. Het overtollige water wordt tijdelijk geborgen, en krijgt zo de kans om in de bodem te dringen. Eventuele overstort vloeit af naar de natuurlijke beek. 

Naast de realisatie van betaalbare bouwgronden wordt ook werk gemaakt van kwalitatief openbaar domein. Zo worden verschillende materialen zoals uitgewassen beton, asfalt en kleinschalige materialen gebruikt voor een duurzame uitstraling en is er ook ruimte voor groen (groenzone en bomen) die voor een aangename sfeer zullen zorgen. Bovendien werd ook een extra stuk grond aangekocht dat het mogelijk maakt om een doorsteek voor traag verkeer te realiseren naar de Gistelsesteenweg. 

Als alles volgens planning verloopt, wordt in het voorjaar 2021 gestart met de verkoop van de woonkavels van WVI. In het voorjaar van 2022 volgen dan de sociale huurwoningen. Er zijn heel wat woonprojecten in realisatie in onze stad, maar ook in het verschiet. Zo bereiden WVI en de sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel in Westkerke nog een nieuw woonproject langs de Blekerijstraat voor met 38 woonentiteiten. Westkerke krijgt er zo in korte tijd 72 nieuwe gezinnen bij.

Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen zich reeds vrijblijvend inschrijven op de wachtlijst voor de aankoop van een woonkavel via www.wvi.be/aanbod/wonen/inschrijven-op-wachtlijst. Voor een sociale huurwoning kan men terecht bij sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel via www.woonwel.be.  

Lees verder

Hulp bij invullen belastingaangifte
Op donderdag 2 juli 2020 kan je in LDC Biezenbilk terecht voor hulp bij het invullen van je belastingaangifte. Een erkend boekhouder zal van 14 tot 19 uur ter beschikking zijn. Gelet op de coronamaatregelen moet er hiervoor wel op voorhand een afspraak gemaakt worden. Aangiftes die extra opzoekingswerk vereisen, komen gezien de beperkte tijdspanne niet in aanmerking.

Rekening houdend met de coronamaatregelen en in het kader van de contact tracing moet er op voorhand een afspraak gemaakt worden. Dit kan telefonisch op het nummer 059-40 19 95 of via biezenbilk@ocmw-oudenburg.be. Om alles vlot te laten verlopen, is het belangrijk dat je de documenten meebrengt over het inkomstenjaar 2018, het vorig aanslagbiljet, alle nodige documenten over het inkomstenjaar 2019 en je identiteitskaart met pincode. 

Lees verder