Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 26 juni 2020

Gemeente Mol: Resultaten 3xG-studie naar kankergevallen in onze regio bekend

Resultaten 3xG-studie naar kankergevallen in onze regio bekend

Het aantal kankergevallen in de regio Mol-Dessel-Retie ligt voor de meeste vormen op vergelijkbare niveaus als in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit de vijfjaarlijkse 3xG-studie gezondheidsonderzoek kankergevallen. Sommige kankertypes komen in onze regio zelfs minder voor. De cijfers wijzen wel op meer kinderleukemie en schildklierkanker bij mannen. Verder onderzoek moet uitwijzen of het hier gaat over toeval of dat er een achterliggende oorzaak met specifieke risicofactoren bestaat. In de tussentijd blijft preventie belangrijk.

Lees verder

Subsidies voor sportclubs eenmalig versoepeld door corona

De gemeenteraad besliste op 22 juni om de subsidiereglementen voor sportclubs voor dit jaar te versoepelen. Sportclubs dienen jaarlijks een subsidieaanvraag in voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle sportwerking en jeugdbeleid. Hun dossier moet voldoen aan bepaalde criteria. Als gevolg van de coronamaatregelen dreigden veel clubs niet meer in aanmerking te komen. Het gemeentebestuur geeft hen met de aanpassingen een extra duwtje in de rug.

Lees verder

Voorstel van 216.000 euro snelle coronasteun voor Molse verenigingen

Om de eerste financiƫle noden van onze Molse verenigingen te helpen lenigen, wil het college van burgemeester en schepenen versneld 216.000 euro extra subsidies uitkeren. De gemeenteraad spreekt zich tijdens de zomerzitting van 27 juli uit over het voorstel. Als de gemeenteraad het licht op groen zet, volgt de uitbetaling zo snel mogelijk. De vereiste centen komen van de 570.000 euro die door de Vlaamse overheid aan onze gemeente werd toegezegd om het verenigingsleven te ondersteunen. Voor de besteding van de resterende financiƫle middelen willen we het verenigingsleven op langere termijn versterken. In het najaar bespreken we samen met de verenigingen hoe we deze tweede fase best inhoudelijk invullen.

Lees verder

Aangepaste bezoekregeling gemeentearchief vanaf woensdag 1 juli

Vanaf woensdag 1 juli past het gemeentearchief in 't Getouw de bezoekregeling aan: er worden dan maximaal vier bezoekers tegelijk toegelaten in plaats van twee. In de eerste plaats helpen we je graag telefonisch verder of via e-mail. Is een bezoek echt nodig? Maak dan vooraf een afspraak. Respecteer bij je bezoek de veiligheidsmaatregelen.

Lees verder