Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 24 juni 2020

Gemeente Mol: Nieuw jeugdkampverblijf Galbergen te huur vanaf de herfstvakantie

Nieuw jeugdkampverblijf Galbergen te huur vanaf de herfstvakantie

Het gemeentebestuur en de speelpleinwerking van de Galbergen sluiten een overeenkomst over het beheer van het nieuwe jeugdkampverblijf op de Galbergen. De gemeenteraad keurde op de zitting van 22 juni de overeenkomst goed. Het gemeentebestuur neemt het dagelijkse beheer en de verhuur in handen. De speelpleinwerking mag jaarlijks een aantal weken over het kampgebouw beschikken voor de eigen werking en de opleiding van monitoren. De verhuur van het gloednieuwe kampgebouw start vanaf de herfstvakantie. Op dat moment wordt het gebouw voorgesteld en feestelijk geopend. De boekingen verlopen via de boekingscentrale van CJT (Centrum voor Jeugdtoerisme).

Lees verder

Nieuwe verkavelingen krijgen straatnamen Glaverbellei en Vloeiweidestraat

Ter hoogte van de Owenslei in Gompel komt een nieuwe verkaveling. De gemeentelijke straatnamencommissie adviseerde om de nieuwe straat de naam 'Glaverbellei' te geven. Ook in Rauw komt vlakbij de Blekestraat een verkaveling. Hiervoor werd de naam 'Vloeiweidestraat' als meest geschikte straatnaam gekozen. De gemeenteraad gaf in de zitting van 22 juni hierover definitieve goedkeuring.

Lees verder

Gemeentebestuur schenkt 3.250 euro noodhulp aan vzw Creroea in D.R. Congo

De gemeenteraad besliste op 22 juni om via de Molse vzw Zaba Kina 3.250 euro uit het noodhulpfonds over te maken aan de vzw Creroea in de Democratische Republiek Congo. Zaba Kina is al jaren actief in Congo in de streek rond Boma en heeft er tal van projecten lopen. Door de coronacrisis komt de werking in Congo zwaar onder druk te staan en dreigt elke positieve vooruitgang teniet te gaan. Om dit te voorkomen, vroeg Zaba Kina via de mondiale raad noodhulp aan.

Lees verder

'Op pad met een gids' dit jaar alleen na reservatie én met mondmasker

Om de herstart van de groepsbezoeken van onze Molse Gidsenkring vanaf 1 juli veilig te laten verlopen, gelden dit toeristisch seizoen een aantal bijkomende voorwaarden. Zo zal je voor alle gidsbeurten – ook het open aanbod – vooraf moeten inschrijven. Daarnaast vragen de gidsen dat alle deelnemers ouder dan 12 jaar een mondmasker dragen. Je kan eenvoudig reserveren via www.visitmol.be/oppadmeteengids.

Lees verder