Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 29 juni 2020

Beerse: GR 25/06/2020:AGB Beerse - Jaarrekening 2019

GR 25/06/2020:AGB Beerse - Jaarrekening 2019
BEKENDMAKING BESLUIT De jaarrekening is een beleidsdocument dat moet worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website. Datum bekendmaking is datum van dit bericht.
Lees verder

GR 25/06/2020:OCMW Beerse - Jaarrekening 2019
BEKENDMAKING BESLUIT De jaarrekening is een beleidsdocument dat moet worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website. Datum bekendmaking is datum van dit bericht.
Lees verder

GR 25/06/2020:Gemeente - Jaarrekening 2019
BEKENDMAKING BESLUIT De jaarrekening is een beleidsdocument dat moet worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website. Datum bekendmaking is datum van dit bericht.
Lees verder

GR 25/06/2020:Uniform Gemeentelijke Politieverordening - Aanpassingen
BEKENDMAKING BESLUIT Verordeningen en reglementen moeten ter kennis gebracht worden aan de bevolking via publicatie op de website. Datum bekendmaking is datum van dit bericht.
Lees verder

GR 29/06/2020:Subsidiereglement - Ondersteuning van het socio-culturele gemeenschapsleven
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder