Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 22 mei 2020

Vlaanderen: Oproepen rond zomerscholen en taalprojecten

Vlaanderen
Oproepen rond zomerscholen en taalprojecten
Organisaties uit de cultuur- en jeugdsector kunnen -al dan niet in samenwerking met een organisatie aangeduid door het Departement Onderwijs en Vorming- intekenen op drie oproepen. Voor het indienen van een voorstel voor de organisatie van een zomerschool in juli en augustus 2020 is de deadline 5 juni. Voorstellen voor langdurige taalstimulerende activiteiten Nederlands tijdens alle schoolvakanties en in de buitenschoolse opvang kan je tot 12 juni indienen . Dit traject loopt vanaf 20 juli 2020 tot 31 augustus 2022. Wie een project wil starten rond het thema ' Lezen op school ' in het kader...
Lees verder

Onze musea zijn terug open voor bezoekers
Nu de musea opnieuw de deuren mogen openen, zijn ook een aantal van onze buitendiensten opnieuw toegankelijk voor het publiek. Individuele bezoekers zijn er welkom na reservatie. Bezoeken in groep zijn nog niet mogelijk. Het Kasteel van Gaasbeek staat aan de vooravond van een grote restauratiecampagne en sluit dit najaar zijn deuren om ze pas in 2023 opnieuw te openen. Hoog tijd dus om dit uitzonderlijke erfgoed met een laatste bezoek te vereren. Naast het kasteel zijn ook de tuinen toegankelijk. Meer informatie vind je op de website van het Kasteel van Gaasbeek . In het Roger Raveelmuseum...
Lees verder

Vul de enquĂȘte over infrastructuurnoden in cultuur- en jeugdsector in
Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) verstrekt investeringssubsidies voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van culturele en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang. De huidige regeling hieromtrent - vastgelegd in het 'BVR betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang', beter bekend als het FoCI-reglement - is geldig tot 2021. Ter voorbereiding van een toekomstig reglement met heldere investeringsprioriteiten, een duidelijke terminologie en procedure organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media, in...
Lees verder

Word expert Cultuur in de Spiegel
Heb je ervaring en inzichten in het leren met, over en door cultuur, maar ben je toch nog op zoek naar inhoudelijke verdieping? Dan is de expertopleiding Cultuur in de Spiegel van CANON Cultuurcel en het Departement Cultuur, Jeugd en Media iets voor jou. De opleiding biedt een antwoord op vragen als: wat is cultuur nu precies? Waar komt cultuur vandaan? Hoe evolueert de mens in cultureel opzicht? Hoe staat kunst ten opzichte van cultuur? Waarom is leren met, over en door cultuur belangrijk? Hoe draagt cultuureducatie bij aan de ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen en jongeren? Hoe...
Lees verder