Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 20 mei 2020

Vlaanderen: Oproepen rond zomerscholen en taalprojecten

Vlaanderen
Oproepen rond zomerscholen en taalprojecten
Organisaties uit de cultuur- en jeugdsector kunnen -al dan niet in samenwerking met een organisatie aangeduid door het Departement Onderwijs en Vorming- intekenen op drie oproepen. Voor het indienen van een voorstel voor de organisatie van een zomerschool in juli en augustus 2020 is de deadline 5 juni. Voorstellen voor langdurige taalstimulerende activiteiten Nederlands tijdens alle schoolvakanties en in de buitenschoolse opvang kan je tot 12 juni indienen . Dit traject loopt vanaf 20 juli 2020 tot 31 augustus 2022. Wie een project wil starten rond het thema ' Lezen op school ' in het kader...
Lees verder

Doorstart activiteiten jeugdwerk
In overeenstemming met de exitstrategie van de Nationale Veiligheidsraad worden de COVID-19-maatregelen geleidelijk afgebouwd. Met deze richtlijnen bieden we een kader voor een gefaseerde doorstart van jeugdwerkactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren binnen het jeugdwerk. Ze zijn een verdere concretisering van de maatregelen en richtlijnen die door de Nationale Veiligheidsraad worden vastgelegd. Dit draaiboek biedt een algemeen kader . Waar mogelijk, treden we verder in detail. Daarnaast is het aan iedere organisatie om zelf de afweging te maken wanneer een (...
Lees verder

Sportterreinen en skateparken kunnen onder voorwaarden weer open
De lokale skateparken en sportterreinen kunnen onder toezicht en onder de voorwaarden van het lokale bestuur opnieuw worden geopend. De nieuwe maatregel geeft lokale besturen en (jeugd)verenigingen de kans om jongeren die geen lid zijn van een sportclub, ook te laten sporten in de lokale publieke ruimte. Deze maatregel is een verdere concretisering van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. > Lees meer
Lees verder

Vul de enquĂȘte over infrastructuurnoden in cultuur- en jeugdsector in
Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) verstrekt investeringssubsidies voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van culturele en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang. De huidige regeling hieromtrent - vastgelegd in het 'BVR betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang', beter bekend als het FoCI-reglement - is geldig tot 2021. Ter voorbereiding van een toekomstig reglement met heldere investeringsprioriteiten, een duidelijke terminologie en procedure organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media, in...
Lees verder