Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 18 mei 2020

Vlaanderen: Evaluatierapport tax shelter 2019

Vlaanderen
Evaluatierapport tax shelter 2019
De cijfers over de toepassing van tax shelter in 2019, zowel voor de audiovisuele sector als voor de podiumkunsten, zijn bekend. De tax shelter is een belastingvrijstelling voor vennootschappen die investeren in een Europees audiovisueel werk of podiumwerk. Met deze maatregel wil de overheid investeringen in de Belgische audiovisuele sector en in de sector van de podiumkunsten stimuleren. Verzamelen en analyseren van cijfers Tax shelter bestaat sinds 2003 voor de audiovisuele sector en werd in 2016 uitgebreid naar de sector podiumkunsten. Van meet af aan volgde het Departement CJM de tax...
Lees verder

Het journaal met of in Vlaamse Gebarentaal?
In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media voerde de Universiteit Antwerpen in 2019-2020 een onderzoek naar de manier waarop Vlaamse gebarentaligen het aanbod Vlaamse Gebarentaal op de openbare omroep VRT ervaren. De onderzoekers raden op basis van hun onderzoek aan om te kiezen voor een nieuw format: een journaal in Vlaamse Gebarentaal, met een dove presentator. Hoe werd het onderzoek aangepakt? In een eerste fase onderzochten de onderzoekers via twintig diepte-interviews in welke mate Vlaamse gebarentaligen die naar het zevenuurjournaal op Eén en het kinderjournaal op Karrewiet...
Lees verder

Einde raadpleging over de aanpassing van het FM-frequentieplan
De raadpleging die het Departement Cultuur, Jeugd en Media uitvoerde over een aanpassing van het FM-frequentieplan van 29 maart 2019 is afgelopen. Het departement zal hierover een verslag overmaken aan de minister, bevoegd voor het mediabeleid.
Lees verder