Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 8 mei 2020

2020/08

Is deze nieuwsbrief moeilijk leesbaar?

Gemeente- en OCMW-raadszitting van 28 april 2020

De gemeenteraadsleden keurden de agenda goed van de algemene vergaderingen van Fluvius ov, Fluvius Limburg en TMVS. Ze namen ook kennis van het jaarverslag inzake informatieveiligheid van 2019.
Daarna gaven de leden van de gemeenteraad toestemming voor het politioneel gebruik van camera’s op het grondgebied van Gingelom.
De leden stemden in met het meerjarenplan 2020-2025 van de verschillende kerkfabrieken kerkfabrieken in Gingelom. Ze namen ook kennis van de budgetten 2020 voor deze kerkfabrieken.
Vervolgens keurde de raad de aanvragen tot omgevingsvergunning goed van Aquafin en Fluvius inzake infrastructuur en omgevingswerken voor de zaak der wegen.
De leden van de raad stemden in met de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de erosiebestrijdingswerken in de Hundelingenstraat en Hekberg en voor de onderhoudswerken aan de gemeentewegen in beton.
Er werd goedkeuring verleend aan de jaarrekening en het activiteitenverslag 2019 van de projectvereniging wijk-werken Haspengouw.
Ten slotte ging de gemeenteraad akkoord met de benoeming van Kim Peters als algemeen directeur.
De OCMW-raad duidde een afgevaardigde aan in de algemene vergadering van de eerstelijnszone Haspengouw en nam eveneens kennis van het jaarverslag informatieveiligheid. Het aangepaste reglement van de klusjesdienst goedgekeurd.
De gemeenteraad keurde unaniem de aankoop van mondmaskers voor de inwoners goed, er werd niet akkoord gegaan om nu al tegoedbonnen uit te delen.

Samen sterk tegen corona: initiatieven van de gemeente

Sinds begin maart raast de corona-epidemie dwars door België. Ook onze mooie gemeente Gingelom is hierbij niet gespaard gebleven. Het gemeentebestuur heeft meteen de richtlijnen en adviezen van de federale overheid opgevolgd en geïmplementeerd. Alles werd in het werk gesteld om de verspreiding van deze ziekte zoveel mogelijk in te perken of zelfs te voorkomen.
 
Wat al snel opviel, was de hartverwarmende solidariteit die onze inwoners uitdragen. De zorgverstrekkers, die in de weer blijven om de vele slachtoffers de beste hulp te kunnen bieden, krijgen elke avond een hartelijk gemeend applaus. Her en der prijken witte vlaggen aan de gevels van onze inwoners, kaarsjes werden gebrand voor de vele slachtoffers die deze epidemie al veroorzaakt heeft.
 
Ook het gemeentebestuur van Gingelom wilde niet bij de pakken blijven zitten en zette meteen alles in het werk om allerlei initiatieven op poten te zetten.
Hieronder volgt een kleine greep uit de aangeboden dienstverlening:
 
Noodopvang
De gemeente organiseerde noodopvang tijdens de paasvakantie in de scholen van Montenaken en Jeuk, voor ouders die niet thuis konden blijven of van thuis uit konden werken. Kinderen die nergens anders terecht konden, waren hier van harte welkom!
 
Bedeling van warme maaltijden aan huis
Het OCMW van Gingelom kon snel inspelen op de door de coronacrisis toegenomen vraag naar warme maaltijden. Wie vandaag belt, krijgt morgen een eerste maaltijd aan huis geleverd.
 
Zwerfvuilinzameling door gemeentepersoneel
Door de verplichte sluiting van sommige gemeentediensten werd het personeel dat hierdoor tijdelijk thuis kwam te zitten gevraagd om samen de handen uit de mouwen te steken en zwerfvuil op te rapen! Zo droegen zij hun steentje bij om onze gemeente proper te houden.
 
Belactie 80-plussers
De gemeente Gingelom heeft al haar 80-plussers opgebeld. Dat zijn er in totaal zo’n 450. Vijf medewerkers werden een ganse week ingezet om de 80-plussers telefonisch te contacteren. De gemeente wil hiermee de senioren in deze moeilijke tijden een hart onder de riem steken. Wie hulp blijkt nodig te hebben, zal hiervoor een beroep kunnen doen op de thuisdiensten van het OCMW. Ook wie een bezoek van de wijkagent wilt, kon dit doorgeven.
 
Minimax blijft geopend!
Ons kinderdagverblijf Minimax bleef de hele periode geopend, zodat ouders nog steeds in de crèche terecht konden met hun kindjes. De kindjes maakten de afgelopen periode kunstwerkjes als steun voor het verzorgend personeel en de bewoners van het woon- en zorgcentrum Ocura in Montenaken. De kunstwerkjes werden daar afgegeven en met open armen ontvangen.
 
Hulp in het triagecentrum in Sint-Truiden
Over gans het land werden medische triagecentra opgericht, omdat de toeloop op de spoeddiensten van het ziekenhuis te groot geworden was. Om het triagecentrum van Sint-Truiden een helpende hand te bieden, gingen een aantal medewerkers van het gemeentebestuur Gingelom daar ter plaatse aan de slag. Ze staken de handen uit de mouwen om de vele inkomende telefoontjes te helpen beantwoorden.
 
Ophaaldienst bibliotheek
Omdat bibliotheek CLIM door de coronamaatregelen gesloten is, werd een ophaaldienst gelanceerd, zodat leesfanaten toch nog materialen kunnen uitlenen! Zie ook pagina 12 voor meer info!
 
Gratis toegang tot het containerpark
Zolang de coronamaatregelen gelden kunt u alle soorten afval gratis aanleveren! Ook de fracties waarvoor u in principe moet betalen. Hou wel rekening met het wekelijkse maximum van 1m3.
 

Houtverkoop

De gemeente verkoopt gemengd brandhout: populier, eik, acacia, beuk enz.
Dit hout is afkomstig van snoei- en rooiwerken door uitvoering van het hakhoutbeheer in onze holle wegen.
 
- Lot 1: 4,820 ton
- Lot 2: 4,130 ton
 
De loten zijn op afspraak te bezichtigen in de gemeentelijke werkplaats, Ambachtsweg 22, Gingelom (KMO-zone) – telefoon 011 68 02 57. De minimum verkoopprijs van het brandhout werd door de gemeenteraad vastgelegd op € 40 per ton.
Het brandhout wordt gratis geleverd, maar de leveringsplaats moet toegankelijk zijn voor de vrachtwagen met container.
 
Biedingen dienen te gebeuren vóór woensdag 27 mei om 11uur, onder gesloten omslag met vermelding van de naam, het adres en het telefoonnummer van de bieder, de lot(en) waarop men een bod uitbrengt en de prijs per lot.

Bloedinzameling Rode Kruis op 28 mei

70% van de bevolking heeft ooit in zijn/haar leven bloed nodig. Op elk moment moet er daarom voldoende en veilig bloed in voorraad zijn. Wist u dat hiervoor in Vlaanderen jaarlijks 265.000 bloeddonaties noodzakelijk zijn?
 
We willen alvast een warme oproep doen voor de bloedinzameling van donderdag 28 mei vanaf 18u tot 20u30 in Cultuurhuis Den Dries. Wij willen de donoren alvast van harte bedanken voor hun inzet!
 
Gezien de coronamaatregelen werkt het Rode Kruis deze keer enkel op afspraak. Wie bloed wil geven kan zich registreren via https://donorportaal.rodekruis.be/ of via 0800 777 00.

Uw belastingaangifte invullen? De FOD Financiën maakt het u gemakkelijk

Uw aangifte via Tax-on-web (MyMinfin): simpel en snel!


Uw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte zal beschikbaar zijn in Tax-on-web (MyMinfin) vanaf begin mei.  
Hoe krijgt u toegang tot uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Ga naar MyMinfin en meld u aan met itsme®, of met uw identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer (pincode vergeten of verloren?).
 

U krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte?

Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet niets doen.
U zult automatisch uw aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.
 
Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? U moet ze corrigeren, hetzij in Tax-on-web (via MyMinfin), hetzij via het papieren antwoordformulier.
 

Meer informatie? Hulp nodig?

Vind het antwoord op uw vraag
 • Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag van 8.30 uur tot 17 uur).
 
Laat uw aangifte invullen door de experten van de FOD Financiën
 • Bel naar het nummer dat op de envelop van uw aangifte staat zodra u die ontvangt.
 • U krijgt een afspraak om uw aangifte te laten invullen per telefoon.
 • Na het invullen per telefoon, ontvangt u per post een document met de meegedeelde gegevens. U moet dat document ondertekenen en terugsturen. U zult de indiening van uw aangifte ook kunnen afronden via Tax-on-web (MyMinfin).

Ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox

Maak het uzelf gemakkelijk en ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox, de digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid.
 
Activeer uw eBox op doemaardigitaal.be! U krijgt dan een melding (bv. een e-mail) zodra er een nieuw document beschikbaar is.

Nieuw reglement klusjesdienst

De OCMW-raad keurde op 28 april het nieuwe reglement voor de klusjesdienst goed.
 
Dit nieuwe reglement is geldig vanaf 1 mei en deze gemeentelijke dienstverlening is bestemd voor mensen die omwille van een fysieke of andere beperking niet in staat zijn om kleine klusjes uit te voeren en die niet de financiële middelen hebben om hiervoor een vakman in te schakelen.
 
Wilt u graag beroep doen op deze dienst, neem dan volgende richtlijnen in acht:
 
Doelgroep
Enkel mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of die een gezinsinkomen hebben van minder dan € 2.000 netto per maand kunnen een beroep doen op de klusjesdienst. Bij de afhandeling van de aanvragen gelden volgende voorrangsregels:
 1. 80-plussers
 2. 65-plussers
 3. Niet-65-plussers
 
Tarief
 • € 12 / uur voor mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming
 • € 15 / uur voor mensen die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming
 
Voor het poetsen van grafstenen ter gelegenheid van Palmzondag en Allerheiligen wordt € 12 per graf aangerekend.
 
Extra kosten
Alle verplaatsingen die de klusjesdienst doet in opdracht van de gebruiker worden gefactureerd aan € 0,3610/km.
 
Toegelaten klusjes
 1. In de tuin:
 • Gras maaien
 • Onkruid wieden
 • Gazon ontmossen
 • Bloemen en struiken planten
 • Onkruidbestrijding
 • Hagen scheren (max. 2 meter hoog)
 • Struiken en bomen snoeien (max. 2 meter hoog)
 • Bladeren opruimen
 1. In en om de woning:
 • Kleine behangwerken
 • Kleine verfwerken in de woning
 • Stoep proper maken
 • Kraan plaatsen
 • Ophangen van kaders, spiegels of schilderijen
 • Opruimen van zolders, kelders en tuinhuisjes
 • Lampen vervangen
 • Grafstenen kuisen
 • Afvoeren van afval naar het sorteerpark
Niet toegelaten taken:
 • Snoeien hoge bomen en hagen (>2 meter)
 • Werken aan of kuisen van dakgoten
 • Verfwerken buiten
 • Tuin omspitten
 • Werken aan gasleidingen
 • Plaatsen radiators
 • Elektriciteitswerken

  Voor meer informatie kunt u terecht bij Annick Gillard op het nummer 011 88 04 47 of via thuisdiensten@gingelom.be

Lokaal overleg kinderopvang: oproep kandidaten

Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad die de gemeente en het OCMW adviseert over het lokaal beleid kinderopvang. Het LOK ondersteunt het beleid inzake kinderopvang en helpt het verder uit te bouwen.
Naast vertegenwoordigers van het lokaal bestuur en de lokale kinderopvangvoorzieningen hebben ook de gebruikers van de kinderopvang een stem in het LOK. Daarom zijn wij op zoek naar gemotiveerde ouders die hun steentje willen bijdragen in het gemeentelijk beleid rond kinderopvang.
 
Geïnteresseerde ouders moeten hun kandidatuur indienen vóór 29 mei. Dat kan door een e-mail te sturen naar marc.bovy@gingelom.be met daarin een korte uitleg waarom u de geschikte mama of papa bent om de ouders te vertegenwoordigen in het LOK.
 
Voor meer info kunt u bellen naar 011 88 04 45 of mailen naar marc.bovy@gingelom.be.
 

Wist u dat u zelf de stoep, goot en/of berm voor uw woning proper moet houden?

Regelmatig stellen wij vast dat er op voetpaden aan woningen en op privéterreinen (privétuinen, bouwterreinen, percelen, …) onkruid en distels groeien.
 
We willen er de aandacht op vestigen dat u als bewoner verplicht bent om het onkruid en de distels op het voetpad en de aangelegde berm voor uw eigendom te verwijderen. De aangelegde berm, dat is de ruimte op het openbaar domein tussen de rooilijn en de rijbaan/het fietspad dat door de overheid werd aangelegd, maar niet als voetpad werd ingericht. Bovendien moet u uw privéterrein onderhouden en de bloei of zaadvorming van hinderlijke onkruidsoorten en distels voorkomen. Het is een kleine klus met een groot effect voor de hele buurt. Een nette buurt bevordert namelijk het veiligheidsgevoel. U voorkomt veel onkruid door regelmatig de stoep te borstelen.
 
Zorg er zeker voor dat u de zone voor uw woning proper maakt. Anders bestaat de kans dat u een GAS-boete in de bus krijgt.
 
Hou er wel rekening mee dat het verboden is om pesticiden te gebruiken bij het onderhoud van het voetpad of de aangelegde berm. Ook zout, azijn, bleekwater en andere keukenmiddeltjes zijn pesticiden wanneer u ze gebruikt om onkruid mee te bestrijden. Ook deze middeltjes zijn dus verboden, omdat ze schadelijk zijn voor de natuur. Regelmatig borstelen, harken, heet water gebruiken of een voegenkrabber en een onkruidbrander zijn dan wel weer goede alternatieven!
 
Opgelet! Voor het onderhoud van bomen, hagen, struiken of ander plantsoen op openbaar domein zorgt de gemeente zelf! Gelieve dit dan ook aan ons over te laten!
 

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021 Academie Haspengouw gaan van start

Ben je klaar voor een nieuw schooljaar vol kunst en creativiteit? Inschrijven voor de wekelijkse lessen van Academie Haspengouw kan online vanaf 15 mei 2020. 
 
Inschrijven kan via mijnacademie.be/ahbeeld of mijnacademie.be/ahpodium. Dan ben je zeker van je plaats en kunnen we er vanaf 1 september samen invliegen.
 
Vergeet niet: volzet is volzet! Inschrijven is telkens voor een volledig schooljaar. Kostprijs en uurroosters vind je via www.ahbeeld.be of via www.ahpodium.be
 
Volg zeker onze facebookpagina om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes. www.facebook.com/ahbeeld en www.facebook.com/ahpodium.