Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 27 april 2020

Vlaanderen: Raadpleging over een ontwerpbesluit houdende aanpassing van het FM frequentieplan

Vlaanderen
Raadpleging over een ontwerpbesluit houdende aanpassing van het FM frequentieplan
Het departement CJM organiseert een raadpleging over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 en 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties. De raadpleging start op vrijdag 10 april 2020 en eindigt op...
Lees verder

Departement Cultuur, Jeugd en Media krijgt label 'Voka Charter Duurzaam Ondernemen'
In 2019 ging het Departement Cultuur, Jeugd en Media in zee met Voka om zijn duurzame ontwikkeling te optimaliseren. Het  Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO)  biedt organisaties de mogelijkheid om via een jaarlijks actieplan aan duurzaam ondernemen te werken. Als kroon op het werk kreeg het departement eind maart 2020 het label 'Voka Charter Duurzaam Ondernemen'. Het Departement CJM ondernam op eigen initiatief al verschillende zaken. Zo springt het omzichtig om met eigen mensen en middelen, zorgt het voor verantwoorde infrastructuur, doet het aan duurzaam data- en kennisbeheer en neemt...
Lees verder

Ontdek het jaarverslag 2019
2019 was voor het Departement Cultuur, Jeugd en Media een boeiend scharnierjaar. We evalueerden de eigen werking en troffen - mede op basis daarvan - de nodige voorbereidingen voor het aantreden van de nieuwe bewindsploeg. Tegelijkertijd blikten we ook al vooruit naar het nieuwe decennium. Zo zetten we sterk in op digitalisering en besteedden we aandacht aan duurzaamheid. Benieuwd naar deze en andere realisaties van het departement? > Lees het jaarverslag 2019
Lees verder