Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 10 april 2020

HRJ: Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek: het potentieel is groot. Hoe kunnen we dat stimuleren?

Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek: het potentieel is groot. Hoe kunnen we dat stimuleren?
Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek werd ingevoerd in 2014. Het draagt bij tot de invordering van geldboeten en gerechtskosten. Vijf jaar na de inwerkingtreding onderzocht de HRJ waarom het zo weinig wordt toegepast.
Lees verder

De VAOC heeft belangrijke opmerkingen geformuleerd op het ontwerp van bijzondere machtenbesluit over burgerlijke en administratieve zaken.
...
Lees verder

Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 7/4/2020
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Lees verder

Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie: vergadering van 08/04/2020
Liste des candidats présentés
Lees verder

Commission de nomination et de désignation francophone: réunion du 10/04/2020
Liste des candidats présentés
Lees verder