Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 10 april 2020

Gemeente Mol: Nu online door corona: vul enquête in over MONA vzw

Nu online door corona: vul enquête in over MONA vzw

Zes studenten marketing aan de Thomas More hogeschool in Geel voeren een marktonderzoek naar de bekendheid en de houding ten opzichte van MONA vzw onder onze inwoners. Ze willen meer te weten komen over wat en hoeveel onze Mollenaars weten over MONA. Deze gegevens gebruikt MONA in de toekomst om beter met onze inwoners te communiceren. Vul de enquête in via: https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_9LUHy7ev1Mnbd3v. Ze neemt maar tien minuten van je tijd in beslag. Je antwoorden worden anoniem verwerkt in overeenstemming met de wetgeving op de privacy.

Lees verder

Coronawachtpost dit verlengd paasweekend in Geel

Inwoners die dit verlengd paasweekend (11, 12 en 13 april) een afspraak krijgen in de coronawachtpost, moeten zich aanmelden in de triagepost van Geel. Deze bevindt zich in tijdelijke gebouwen op de parking van het ziekenhuis van Geel. Van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april is de coronawachtpost Mol (Rode-Kruislaan 20) enkel in de namiddag open van 13 tot 18 uur. Heb je een dokter nodig? Twijfel niet en bel naar 014 22 22 00. Tijdens het weekend schakelt je huisarts ook zijn eigen telefoon door.

Lees verder

Gemeentebestuur richt financiële coördinatiecel op voor coronacrisis

Het gemeentebestuur richtte de afgelopen week een interne coördinatiecel op die de financiële gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeentefinanciën analyseert en opvolgt. Verder ontvangt en centraliseert de coördinatiecel alle inkomende vragen van verenigingen, bedrijven, leveranciers,… voor steun- of compenserende maatregelen. De financiële coördinatiecel vergadert regelmatig en rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen.

Lees verder

Bedankt voor jullie inspanning in corona-tijden

Het dagelijks bestuur van de sportraad komt maandelijks bijeen op de eerste dinsdag van de maand. Ook tijdens deze 'corona-tijden' was er heel wat te bespreken. We deden dit op een veilige manier, met veel 'social distancing', van thuis uit. Veel dank aan al onze bestuursleden en sportclubmedewerkers voor de extra inspanning!

Lees verder