Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 28 april 2020

Gemeente Beernem: Exitstrategie coronacrisis

Exitstrategie coronacrisis
Op basis van een advies van de Groep van Experts belast met de Exit Strategie (GEES) heeft de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie uit de coronacrisis bepaald. De strikte maatregelen die nu gelden, blijven zeker van kracht tot en met 3 mei. Daarna, als de omstandigheden het toelaten, kunnen we starten met de afbouw van de maatregelen.
Lees verder

Corona steunmaatregelen voor ondernemers
Voor de meeste zelfstandigen en ondernemers zijn het momenteel moeilijke tijden. Sommigen zijn genoodzaakt om te sluiten, andere mogen werken, maar zien hun omzet zienderogen dalen … Om zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen en om te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen door deze coronacrisis zijn er heel wat steunmaatregelen uitgewerkt.
Lees verder

Maatregelen buitenschoolse kinderopvang vanaf 4 mei
Vanaf 4 mei vangen we de kinderen uit het kleuteronderwijs op in één van de locaties van de buitenschoolse kinderopvang (voor - en naschools). De kinderen uit het lager onderwijs vangen we op in een locatie van de school (voor - en naschools). De kinderen worden op alle locaties opgevangen door de kinderbegeleidsters van de buitenschoolse kinderopvang.
Lees verder