Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 30 maart 2020

Vlaanderen: Gratis verzekering voor vrijwilligers die zich engageren voor ‘Vlaanderen Helpt’ tijdens coronacrisis

Vlaanderen
Gratis verzekering voor vrijwilligers die zich engageren voor 'Vlaanderen Helpt' tijdens coronacrisis
De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis . Dit om de vele helpende handen extra te beschermen. Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk . Dit wordt nu ook tijdelijk mogelijk voor vrijwilligers die zich engageren voor 'Vlaanderen Helpt'. Ook zij kunnen een aanvraag doen via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk om zich te laten verzekeren voor lichamelijke...
Lees verder

Lancering nieuwe indienronde voor innovatieve partnerprojecten
Culturele organisaties die met een niet-culturele partner samenwerken kunnen tot 15 juli 2020 projectsubsidies voor een innovatief project aanvragen. Partnerprojecten openen voor de cultuursector vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Culturele organisaties treden uit hun comfortzone en verleggen samen met de partners, uit gekende of ongekende sectoren, hun grenzen. Projecten kunnen tot maximum 3 jaar lopen en aanvragers kunnen een subsidie tot 80.000 euro ontvangen. Bekijk deze video voor meer uitleg...
Lees verder

Datamigratie uit DONNET succesvol afgerond
Midden maart werd de datamigratie naar het Erfgoedregister voor alle 189 DONNET-collecties succesvol afgerond. Erfgoedcollecties kunnen meteen aan de slag in het Erfgoedregister. De 59.500 nieuwe gegevens uit Antwerpen zijn nog niet zichtbaar op de publiekswebsite www.erfgoedplus.be . DONNET kende geen publieke ontsluiting, maar met het Erfgoedregister is dat nu wel mogelijk. We laten die beslissing aan de betrokken erfgoedcollecties. Zij kunnen de gegevens nog snel overlopen vooraleer vrij te geven. De datamigratie zorgt alvast voor een concrete meerwaarde. Bovendien worden de gegevens ook...
Lees verder

Studieopdracht nieuw Vlaams museum voor hedendaagse kunst in Antwerpen wordt niet toegewezen
De minister van Cultuur heeft beslist de studieopdracht voor de bouw van een nieuw Vlaams museum voor hedendaagse kunst in Antwerpen niet te gunnen. Sinds de start van de Open Oproep is het ambitieniveau van de studieopdracht geëvolueerd. Hierdoor is ook onzekerheid ontstaan over de werkelijke budgettaire impact van het project. Daarnaast vragen ook de architecturale ontwikkeling van Antwerpen Nieuw Zuid en nieuwe inzichten omtrent bebouwing op de kaaien om herziening van de huidige projectdefinitie. Deze laatste is met andere woorden niet langer actueel, net zomin als het voorliggende...
Lees verder