Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 16 maart 2020

Vlaanderen: 4.019.973,07 euro voor eerste ronde projectsubsidies Kunstendecreet

Vlaanderen
4.019.973,07 euro voor eerste ronde projectsubsidies Kunstendecreet
De Vlaamse minister van Cultuur heeft principieel beslist over de aanvragen voor de eerste ronde van 2020 met betrekking tot kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuele kunstenaars en projectsubsidies voor organisaties. Voor deze eerste ronde werden 602 ontvankelijke aanvragen ingediend. De minister besliste om het volledige bedrag, in de begroting voorzien voor 2020, al vrij te maken zodat 77 beursaanvragen en 96 projectaanvragen kunnen worden ondersteund voor een totaalbedrag van 4.019.973,07 euro waarvan: 66 kortlopende beurzen: 610.000 euro 11 meerjarige...
Lees verder

Informatie Covid-19
Heel wat van onze gesubsidieerde organisaties hebben een publieksfunctie of organiseren activiteiten voor jongeren of volwassenen. Op Informatie Covid-19 centraliseren we alle informatie die voor de sector interessant kan zijn, in het kader van het Covid-19 virus. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de uitvoering in de praktijk. We raden aan om ook de kanalen van de lokale overheden te raadplegen. Met sectorspecifieke vragen kan je bij het steunpunt of de belangenbehartiger van jouw sector terecht. Later vind je op Informatie Covid-19 FAQ's die nuttig kunnen zijn voor de cultuur- en...
Lees verder

Verstrengde maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus
De federale overheid nam ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus in te dijken. Dat heeft uiteraard verstrekkende gevolgen voor de cultuur- en jeugdsector. Een van de maatregelen is de annulatie van alle zogenaamde recreatieve activiteiten (culturele, sociaal-culturele, jeugd-, vormingsactiviteiten, enz.), ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Die maatregelen gelden vanaf vrijdag 13 maart middernacht tot en met 3 april 2020 . We beseffen dat deze maatregelen heel wat vragen oproepen bij de sector. Check daarom de pagina met antwoorden op veelgestelde...
Lees verder

Gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens coronacrisis
De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis . Dit om de vele helpende handen extra te beschermen. Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk . Dit wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers . Ook zij kunnen een aanvraag doen via het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk . Mensen kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en...
Lees verder