Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zaterdag 28 maart 2020

Stad Oudenburg: WZC Riethove verwelkomt zorgrobot James!

WZC Riethove verwelkomt zorgrobot James!
De firma ZoraBots uit Oostende, wereldwijde marktleider voor humanoïde robotica, kondigde recent aan al zijn zorgrobots James in België gratis beschikbaar te willen stellen aan woonzorgcentra. Ook WZC Riethove krijgt nu dus een mobiele robot. Vanaf begin april zal James niet alleen voor ontspanning zorgen voor de bewoners, maar zal hij ook het personeel wat ontlasten van de dagdagelijkse taken.
 
Tijdens de coronamaatregelen gelden strenge maatregelen met onder andere een bezoekersverbod in de woonzorgcentra. James kan zich autonoom van kamer tot kamer kan verplaatsen. Met de hulp van een professionele zorgverlener van de afdeling kan iedere bewoner onder andere zo van zijn naasten een telefoonoproep ontvangen, al dan niet met beeld. Maar de robot kan nog veel meer zoals liedjes uit de tijd van toen afspelen, geheugenspelletjes spelen, de vloer vegen en alarmeren wanneer er zich een zorgwekkende situatie voordoet. De zorgrobot wordt de komende dagen geïnstalleerd om zo snel mogelijk operationeel te zijn in WZC Riethove. Maandag staat er alvast een training gepland voor het personeel om ten volle van alle opties van James gebruik te kunnen maken. Ook hierbij wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en gebeurt deze opleiding via Skype.
 
De verspreiding van het coronavirus raakt de hele maatschappij, alle sectoren en alle generaties. Voor de senioren zijn de gevolgen aanzienlijk. Sociaal contact en ondersteuning zijn nu van essentieel belang. We ondernemen alles om dat gevoel van eenzaamheid tegen te gaan. Zo worden er al Skype-gesprekken georganiseerd tussen de bewoners en hun familieleden. Met de zorgrobot James kunnen we nu nog een stap verder gaan. We danken dan ook de firma ZoraBots om in deze uitzonderlijke tijden de robots ook voor Oudenburg gratis ter beschikking te stellen.


Lees verder

Corona-maatregelen verlengd tot 19 april
De Nationale Veiligheidsraad besliste op vrijdag 27 maart 2020 om alle bestaande coronamaatregelen te verlengen tot en met zondag 19 april 2020. Dit is het einde van de paasvakantie. Mogelijk volgt nadien opnieuw een verlenging met twee weken, tot en met zondag 3 mei 2020. 

Aan de inhoud van de huidige maatregelen verandert er niets. Wel wordt er strenger toegezien op het naleven van de huidige regels. We zetten de belangrijkste maatregelen nog eens op een rij.
 • Alleen essentiële verplaatsingen mogen nog gemaakt worden. Het samenscholingsverbod blijft gelden.
 • De sluitingsmaatregelen voor alle winkels blijven gelden, inclusief de toegestane uitzonderingen. Ook de regels voor de supermarkten blijven behouden.
 • De regels omtrent beweging in de buitenlucht (fietsen en wandelen) veranderen niet.
 • Voor het niet-naleven van de federale richtlijnen zijn politionele sancties mogelijk.
Toch kwamen er ook een paar verduidelijkingen.
 • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in parken gaan zitten bijvoorbeeld).
 • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden.
 • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:
  • De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.
  • Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden:
   • De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
   • De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest. 
   BKO De kikker zal mee instaan voor de noodopvang tijdens de paasvakantie. 
 
Alle lokale info vind je op www.oudenburg.be/corona.
Voor de federale richtlijnen surf je naar www.info-coronavirus.be/nl/.
Lees verder

Coronavirus: impact op de paasvakantie
De speelpleinwerking, alle kampen en andere activiteiten die georganiseerd worden in de paasvakantie 2020 worden geannuleerd omwille van het coronavirus.

Concreet gaat het om:
 • Speelpleinwerking inclusief de geplande activiteiten
 • SWAP-werking, inclusief alle uitstappen
 • Alle sportkampen (kleutersportkamp, specialisatiekampen)
 • Initiatie 'Kijk ik fiets'
 • Creakamp 'Kunstkrakers'
 • FilmOrama (Dumbo, Missing Link)
Alle kinderen die reeds ingeschreven waren voor één of meerdere kampen krijgen hun inschrijvingsgeld terugbetaald.

Ook de reguliere buitenschoolse kinderopvang in de paasvakantie gaat niet door. Dit betekent dat alle reservaties van kinderen die reeds ingeschreven zijn voor de buitenschoolse kinderopvang tijdens de paasvakantie worden geannuleerd.

Noodopvang

Er wordt via Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker wel noodopvang voorzien in de paasvakantie (niet in het weekend en op paasmaandag). We doen echter een oproep aan alle ouders om hun kinderen zo veel als mogelijk thuis op te vangen.

Bij deze opvang houden we ons aan de richtlijnen van de hogere overheid en voorzien we noodopvang voor kinderen van ouders die werken in een cruciale sector (bvb. zorgsector, voedingssector) en kinderen uit kwetsbare gezinnen. 

De basisprincipes blijven gelden.
 • Kinderen worden maximaal thuis opgevangen, ook tijdens de paasvakantie.
 • Zieke kinderen blijven thuis.
Het personeel van De Kikker staat gedurende de volledige dag in voor de opvang, maar niet alle opvang gaat - zoals ook afgelopen weken het geval was - door in De Kikker zelf. We dienen volgens de richtlijnen immers kinderen uit de verschillende scholen zo veel als mogelijk gescheiden op te vangen (in aparte contactbubbels).
 
Dit betekent concreet:
 • voor kinderen uit VBS H. Familie Oudenburg: opvang in hoofdgebouw De Kikker;
 • voor kinderen uit VBS H. Familie Ettelgem: opvang in containerunits De Kikker;
 • voor kinderen uit VBS De Tandem Roksem/Westkerke: opvang in VBS De Tandem Westkerke;
 • voor kinderen uit BSGO Arnoldus: opvang in BSGO Arnoldus.
Kinderen uit niet-Oudenburgse scholen, bijvoorbeeld uit het buitengewoon onderwijs in een andere gemeente, die tot nu toe ook in de school werden opgevangen, gaan verder naar de opvang die in of voor die scholen wordt uitgebouwd.

Facturatie van deze opvang zal dan achteraf via De Kikker gebeuren, volgens de geldende tarieven.
Meen je in aanmerking te komen voor deze opvang, stuur dan je aanvraag door naar ibo@oudenburg.be tegen dinsdag 31 maart 2020.
Vermeld in je mail waarom je meent in aanmerking te komen en noteer duidelijk op welke dagen (juiste data) je opvang nodig hebt, alsook de nodige opvanguren.
Je krijgt achteraf een antwoord terug of je kind al dan niet kan komen naar de opvang georganiseerd door de stad. We geven je dan ook nog alle nodige praktische informatie mee (wat brengt je kind mee, contactgegevens, …).

Let op! De crèches blijven wel open. Je neemt echter best contact op met je eigen crèche om na te gaan of ze al dan niet open zijn.
Lees verder