Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 13 maart 2020

Stad Oudenburg: Verstrengde maatregelen in de strijd tegen corona

Verstrengde maatregelen in de strijd tegen corona
Gezien de huidige ontwikkelingen in het kader van het Coronavirus Covid-19 heeft het stadsbestuur van Oudenburg beslist om bijkomende voorzorgsmaatregelen te nemen. De maatregelen en richtlijnen vanuit de federale regering volgen elkaar zeer snel op. Als stad is het belangrijk om deze input correct op te volgen en snel te schakelen. De stad Oudenburg annuleert alle eigen activiteiten alsook deze georganiseerd in stedelijke accommodaties. De stedelijke dienstverlening blijft voorlopig verzekerd, alsook de opvanginitiatieven voor kinderen. Verenigingen en sportclubs worden gevraagd om hun werking tijdelijk stop te zetten. Deze maatregelen starten op vrijdag 13 maart en zijn van kracht tot en met 19 april.

Stedelijke dienstverlening gegarandeerd
De dienstverlening in het stadhuis wordt gegarandeerd, aan de inwoners wordt gevraagd om enkel voor het hoogstdringende naar het stadhuis te komen en vooral de zaken via telefoon en e-mail af te handelen. Ook de speelpleinwerking, de buitenschoolse kinderopvang en de sport- en creakampen blijven behouden. Er worden echter wel extra maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Grootouders worden afgeraden de kinderen te brengen of op te halen. Hier geldt ook het principe wie ziek is blijft thuis. Tot slot blijft het recyclagepark geopend.

De andere stadsgebouwen worden gesloten: de bibliotheek, de Zuidpoort, Sporthal Ter Beke (met uitzondering van de cafetaria), het Romeins Archeologisch Museum, ipso facto, de gemeenschapshuisjes, de voetbalkantines en de Sint-Arnolduszaal. Horeca-gerelateerde zaken blijven geopend. Eerder werd al beslist dat het Lokaal Dienstencentrum tot 13 april gesloten wordt en er geen bezoek toegelaten is in WZC Riethove. Dit wordt verlengd tot en met 19 april. Dagverzorgingscentrum Noah sluit de deuren vanaf zaterdag 14 maart.

Evenementen geannuleerd 
Alle evenementen in stedelijke accommodaties worden geannuleerd tot en met 19 april. Zowel de evenementen georganiseerd door de stad zoals de Comedy Parade (13 maart – ipso facto), de Lenteloop (14 maart – sporthal), de Lenteschoonmaak (21 maart). Alsook de evenementen die georganiseerd worden door verenigingen zoals bijvoorbeeld het jubileumfeest van Femma Oudenburg en de Kaas-en Bieravond van KSA Westkerke.

Oproep aan verenigingen en sportclubs om werking tijdelijk stop te zetten
De overkoepelende organisaties van georganiseerde verenigingen zoals jeugdbewegingen en sportclubs hebben beslist om hun werking in heel Vlaanderen tijdelijk stop te zetten. Zo zijn er ook in Oudenburg geen activiteiten van alle jeugdbewegingen tot en met 19 april. Ook de sportclubs pauzeren hun activiteiten. Er worden geen trainingen en wedstrijden georganiseerd. Aan de vele socio-culturele verenigingen in de stad wordt gevraagd om ook hun werking tijdelijk te stoppen. Hierbij wordt de vraag met enige aandrang gesteld aan verenigingen met veel senioren onder hun leden.

Lees verder

Corona-update - overgang federale fase
 
Coronavirus: Fase 2 gehandhaafd, overgang naar de federale fase en bijkomende maatregelen

Zoals aangekondigd op 10 maart jl. wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Deze vergadering van de NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group.

Er is beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Deze maatregelen zijn proportioneel en gericht op maximale efficiëntie. Operationeel gezien gaan we nu de federale fase van het crisisbeheer in, wat betekent dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. Deze fase garandeert een betere coördinatie en informatie over de maatregelen die door de verschillende entiteiten worden genomen. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied.

Alle bevoegdheidsniveaus delen hetzelfde streven om in hun actie, communicatie en uitvoering coherent te zijn met de besliste maatregelen. We willen dat dezelfde beslissing overal op dezelfde manier wordt toegepast. De prioritaire doelstelling is daarbij de bescherming van de volksgezondheid.

Maatregelen

Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag middernacht tot en met 3 april. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Wat de scholen betreft:

 • Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
 • De crèches blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes;
 
Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:
 • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.
Wat het werk betreft:
Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt .
 
Wat het openbaar vervoer betreft:
Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot  noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

We wijzen erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde aanbevelingen. We blijven in de versterkte fase twee.

Impact op de economie

Wij zijn ons er terdege van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en met name voor bepaalde sectoren.

In dit kader had de Ministerraad op 6 maart jl., tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk:

 • Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 • Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 • Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 • Betalingsplan btw
 • Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 • Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 • Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 • Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 • Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten
Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken.

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

Meer informatie

Meer details over de toepassing van de verschillende maatregelen zullen in de komende uren worden gecommuniceerd.

Je kan ze terugvinden op de referentiesite: www.info-coronavirus.be/nl. 

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
 • Voor vragen over economie: 0800/120.33
Lees verder

Alle corona-maatregelen op een rijtje
Coronavirus: Fase 2 gehandhaafd, overgang naar de federale fase en bijkomende maatregelen

Stad Oudenburg volgt de federale maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De federale overheid beslist om de huidige maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen die met hetzelfde doel de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Het algemeen advies luidt: alle niet strikt noodzakelijke contacten moeten vermeden worden. 

Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag 13 maart 2020 middernacht tot en met 3 april 2020. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.

Stedelijke dienstverlening: regeling tot en met 19 april 2020
 • De lokketten van het stadhuis en De Groote Poorte blijven open. We vragen om enkel langs te komen voor hoogstdringende zaken en bij voorkeur telefonisch contact op te nemen op het nummer 059-56 84 31 of via e-mail (burgerzaken@oudenburg.be).
 • De Sociale Dienst is enkel beschikbaar op afspraak (059-40 19 93).
 • Alle stedelijke gebouwen zijn gesloten: LDC Biezenbilk, de bibliotheek, de Zuidpoort, Sporthal Ter Beke, het Romeins Archeologisch Museum, ipso facto, de gemeenschapshuisjes, de voetbalkantines en de Sint-Arnolduszaal.
 • WZC Riethove wordt afgesloten voor bezoekers (https://www.oudenburg.be/nieuws/bijkomende-coronamaatregelen-wzc-riethove-.aspx).
 • De buitenschoolse kinderopvang De Kikker blijft voor- en naschoolse opvang aanbieden.
 • De speelpleinwerking en de kampen tijdens de paasvakantie blijven voorlopig doorgaan.
 • Het recyclagepark blijft open. Er wordt wel een maximum aantal personen toelaten.

Evenementen: afgelast tot en met 19 april 2020
Om verdere verspreiding tegen te gaan, komt er een verbod op alle activiteiten, manifestaties en evenementen tot en met 19 april 2020 (beslissing van het lokaal bestuur om te verlengen). Onderaan dit bericht vind je een overzicht van alle geannuleerde activiteiten in Oudenburg.

Economie: we volgen de federale en Vlaamse regelgeving
 • Volledig dicht
  • Alle cafés, cafetaria's, jeugdhuizen, feestzalen en restaurants en eetgelegenheden sluiten.
  • Hotels kunnen open blijven, behalve hun eventuele restaurant.
 • Kunnen gewoon open blijven
  • Voedingszaken (inclusief dierenvoeding)
  • Apotheken
  • Vrije beroepen (op afspraak en beperkt)
  • Thuisbezorging, drive-in en afhaling zijn toegestaan.
   • Concreet voorbeeld: in frituur, in broodjeszaak,… is enkel nog afhaling mogelijk. Wij raden aan om telefonisch vooraf te bestellen en aan de deur af te halen.
  • De woensdagnamiddagmarkt kan blijven doorgaan.
Er wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

 • Open van maandag tot en met vrijdag, maar moeten sluiten in het weekend
  • Alle overige winkels
Er wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

Scholen
 • Alle lessen worden opgeschort. We vragen om de kinderen maximaal thuis te houden!
 • Opvang wordt georganiseerd voor kinderen van medisch- en gezondheidspersoneel en mensen die absoluut geen ander opvangalternatief kunnen vinden!
 • De scholen communiceren zelf over eventuele voor- en naschoolse opvang naar de ouders en leerlingen.
 • Het busvervoer wordt geschrapt.
 • De crèches blijven open.

Werk
Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.


De situatie zal verder dag per dag door de diensten worden opgevolgd in functie van de berichtgeving van de hogere overheden.Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Bel dan het nummer 0800 14 689 (Gezondheid en Openbare Orde) of 0800 12 033 (FOD Economie) of contacteer onze noodplanningscoördinator via noodplanning@oudenburg.be.

Lees verder