Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 13 maart 2020

Nieuwsbrief inzake coronavirus

Is deze nieuwsbrief moeilijk leesbaar?

Coronavirus - nieuwe maatregelen 13/03/2020

Door de evolutie van het coronavirus neemt ook de gemeente Gingelom extra maatregelen om de risico’s zo veel mogelijk in te perken. Wij volgen hiervoor de richtlijnen en maatregelen die door de federale overheid werden vastgelegd.
Deze maatregelen gaan in vanaf vrijdag 13 maart middernacht tot en met 3 april.

Voor de gemeentelijke dienstverlening betekent dit het volgende:

Gemeentehuis (gemeente + OCMW)
De dienstverlening blijft gegarandeerd, maar om zowel ons personeel als onze inwoners te beschermen wordt er enkel op afspraak gewerkt.
Probeer uw vragen zoveel mogelijk telefonisch of via e-mail te stellen. Gelieve enkel naar het gemeentehuis te komen indien noodzakelijk en enkel na afspraak. We vragen om niet-noodzakelijke afspraken zoveel mogelijk uit te stellen.
Afspraken kunnen tijdens de reguliere openingsuren gemaakt worden via 011 88 10 31.
Betalingen in het gemeentehuis zullen enkel via bankcontact kunnen gebeuren.

Kinderdagverblijf Minimax
Het kinderdagverblijf blijft in navolging van de federale richtlijnen geopend.
Niet-noodzakelijk bezoek aan de Minimax wordt afgehouden.

Voor- en naschoolse opvang
De scholen verzekeren opvang tijdens de schooluren en ook de voor- en naschoolse opvang blijft behouden volgens de normale uurregeling. Deze zal echter enkel doorgaan in volgende vestigingen:
-       De Groeiboog: school Jeuk
-       De Kleurenboom: school Montenaken
-       De Regent: school Gingelom
Er zal geen bedeling van warme maaltijden zijn.

Dienstverlening thuisdiensten
Deze blijft doorlopen, het personeel neemt de nodige veiligheidsmaatregelen in acht.
Ook de maaltijdbedeling bij ouderen en zieken blijft doorlopen, we proberen deze in de mate van het mogelijke nog uit te breiden. Indien u zich omwille van gezondheidsredenen niet buiten de woning kunt begeven, proberen wij u van een maaltijd te voorzien. Neem hiervoor contact op via 011 88 10 31.

Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobielen Centrale is enkel beschikbaar voor dringende medische verplaatsingen.

Technische dienst
De werking van de technische dienst blijft behouden.

Sorteerpark
In lijn met de huidige maatregelen van de federale overheid blijft de dienstverlening van het sorteerpark voorlopig gegarandeerd. Dit blijft open tijdens de normale openingsuren.
We vragen wel om niet-noodzakelijke verplaatsingen naar het sorteerpark uit te stellen.

Bibliotheek CLIM
De bibliotheek wordt volledig gesloten tijdens deze periode.

Sporthal De Winning
De sporthal wordt volledig gesloten tijdens deze periode.

Gemeentelijke zalen zoals cultuurhuis Den Dries
Alle reserveringen van gemeentelijke zalen worden geannuleerd.

Lokaal Dienstencentrum Park van de Vriendschap
Het Park van de Vriendschap wordt volledig gesloten. Deze sluiting loopt voorlopig tot 13 april.

Gemeentelijke activiteiten
Alle gemeentelijke activiteiten in deze periode worden afgelast:
-       Infosessie brandpreventie van 17 maart
-       Schoolsporten moev van 25 maart en 1 april
-       Alle sportactiviteiten in Sporthal De Winning
-       Jeugdboekenmaand van 25 maart
-       Start fietsseizoen Park van de Vriendschap 31 maart
-       Uitstap gasthof Delicia Park van de Vriendschap op 23 maart
-       Whiskytasting Park van de Vriendschap op 25 maart
-       Verkeersquiz Park van de Vriendschap 2 april
-       Filmavond met paasbezoek van 3 april
-       Nestverlaters van 4 april

Ook de gemeenteraad en OCMW-raad van dinsdag 24 maart zullen niet doorgaan.
De burgemeester en schepenen houden geen zitdagen. Zij zijn telefonisch bereikbaar.

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als u de minste twijfel hebt, raadpleeg dan uw huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

Voor vragen over de gemeentelijke dienstverlening kunt u terecht op 011 88 10 31.

Algemene info over corona kunt u terugvinden op de referentiesite: www.info-coronavirus.be/nl.
De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
    Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
    Voor vragen over economie: 0800 120 33

Hier vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen. Deze lijst werd goedgekeurd door het Nationaal Crisiscentrum.

Het gemeentebestuur van Gingelom blijft de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus en de aanbevelingen van de regering op de voet volgen.