Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 4 maart 2020

HRJ: Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 4/02/2020

Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 4/02/2020
Lijst van de voorgedragen kandidaten
Lees verder

Aanwerving van een administrateur voor de Hoge Raad voor de Justitie (M/V/X)
De Hoge Raad voor de Justitie organiseert een selectie met het oog op de aanwerving van een administrateur (m/v/x) in het Nederlandse taalkader.
Lees verder

Jumelage met de CSPJ - Deontologie van de magistraten
Op 5 en 6 februari vonden in Rabat workshops en openhartige, eerlijke en veelbelovende uitwisselingen plaats tussen Belgische deskundigen en leden van de Marokkaanse CSPJ
Lees verder

Indienstneming van auditors (m/v/x)
Om zijn auditopdracht te helpen realiseren neemt de Hoge Raad vier auditors in dienst: een auditor voor het Nederlands kader en drie auditors voor het Frans kader.
Lees verder

Terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank: behoud het specifieke van dit waardevol instrument
Magali Clavie en Christian Denoyelle werden op dinsdag 3 maart gehoord in de Commissie Justitie van de Kamer.
Lees verder