Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 25 maart 2020

[de Nederlandse Vereniging] Nieuw bericht ontvangen.

Hallo!
De Nederlandse vereniging in Stavanger heeft een nieuw bestuur.
Zou u de contactgegevens willen publieren?

Nederlandse Vereniging te Stavanger
Voorzitter: Marko Verwegen, nvs.voorzitter@gmail.com
Penningmeester / ledenadministratie: Alex Phielix,
nvs.penningmeester@gmail.com
E-mail algemeen: nvs.stavanger@gmail.com

Website: https://www.facebook.com/groups/nvs.stavanger/

Met hartelijke dank en vriendelijke groet,

Alex Phielix
Penningmeester NVS

Zie ook:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/noorwegen/wonen-en-werken/nederlandse-verenigingen

Met vriendelijke groet,
Alex Phielix | alex_phielix@hotmail.com

Opmerking: deze e-mail is verzonden via de gadget Contactformulier op
https://www.denederlandsevereniging.nl