Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

donderdag 26 maart 2020

Brussel: Inzameling getuigenissen coronavirus

Inzameling getuigenissen coronavirus

Houdt u een papieren dagboek bij of documenteert u deze periode op een andere manier (sociale media, website, podcast, video's op YouTube, foto's,...) en woont u in Brussel? Zou u graag uw persoonlijke ervaringen delen met toekomstige generaties?

Neem dan contact op met het Stadsarchief om samen te bekijken hoe uw beleving van deze uitzonderlijke periode kan worden bewaard voor het nageslacht:

Lees verder

Verstoring in de ophaling van huisvuil en containerparken

Meer info over de verstoorde ophaling van vuilniszakken:

Meer info over de maatregelen in de Recypark:

Lees verder

Houd uw grofvuil voorlopig thuis bij!

De dienst Openbare Netheid werkt momenteel met minder mankracht vanwege het verminderde aantal mensen dat gebruik maakt van de gemeentelijke wegen, de stopzetting van de markten, het einde van de evenementen... Deze maatregel stelt de dienst ook in staat om de aanbevolen maatregelen rond sociale afstand zoveel mogelijk te respecteren. Zo wordt het aantal aanwezige agenten in de depots (met name kleedkamers) bijvoorbeeld verminderd.

Lees verder