Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 6 januari 2020

Beerse: GR 19/12/2019:Belastingreglement - Aanvragen van administratieve stukken dienst omgeving

GR 19/12/2019:Belastingreglement - Aanvragen van administratieve stukken dienst omgeving
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

23/12/2019: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod - Trappistentap
BEKENDMAKING BESLUIT De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Datum...
Lees verder

Wegenis- en rioleringswerken Tempelstraat-Abdijstraat-Pastoriestraat
Samen met Aquafin, Fluvius en Provincie Antwerpen zal gemeente Beerse riolerings- en wegeniswerken uitvoeren in de Tempelstraat, Abdijstraat, Pastoriestraat, Stijn Streuvelsstraat en Guido...
Lees verder

Infomarkt project kanaalzone - 11 januari 2020
Dat de woonkernen van Beerse té veel verkeer te verwerken krijgen, is voor iedereen duidelijk. Almaar meer bedrijven vestigden zich langs het kanaal, maar een gepaste ontsluiting voor het...
Lees verder

Nutwerken Statiestraat-Hei-ende vanaf 7 januari 2020
Op 7 januari 2020 start de firma Aksoy Dogan i.o.v. Fluvius met nutswerken op de as Statiestraat-Hei-ende. De werken hebben een impact op deze as en op de kruising met de N12 (Antwerpseweg).
Lees verder