Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 2 december 2019

Vlaanderen: Masterplan Kasteel van Gaasbeek op kruissnelheid

Vlaanderen
Masterplan Kasteel van Gaasbeek op kruissnelheid
Op 31 augustus 2020 sluit Kasteel van Gaasbeek zijn deuren voor een grote restauratiecampagne. Wat de ambitie is? Het kasteel en bijhorend museum springlevend en dynamisch houden. Daarnaast moet het kasteel nog toegankelijker worden voor een groot, internationaal publiek. Bogdan & Van Broeck Architects werkte in 2014 het masterplan voor het Kasteel van Gaasbeek uit, in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media ( Fonds voor Culturele Infrastructuur ). De eerste grote restauratie, die van het 17de-eeuwse barokpaviljoen, is net afgerond. Er worden binnen de restauratiecampagne...
Lees verder

Besparingen op cultuursubsidies
Op donderdag 28/11 is de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement opnieuw samengekomen om zich te buigen over de aangekondigde besparingen en de uitgavenbegroting voor het beleidsveld Cultuur. Er zijn twee generieke besparingen op de werkingssubsidies: Op alle subsidiestromen wordt het aandeel voor werking niet geïndexeerd. De generieke besparing van 6% op de subsidiemiddelen wordt in bepaalde gevallen bijgestuurd. We verduidelijken hieronder wat dit betekent per subsector: Kunsten (decreet + ad nominatim) kunstenorganisaties: besparing van 6% kunstinstellingen:...
Lees verder

Besparingen Cultuur
Op donderdag 28/11 is de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement opnieuw samen gekomen om zich te buigen over de aangekondigde besparingen en de uitgavenbegroting voor het beleidsveld Cultuur. Hier vind je de overzichten met de aangepaste subsidiebedragen 2020. Er zijn twee generieke besparingen op de werkingssubsidies: Op alle subsidiestromen wordt het aandeel voor werking niet geïndexeerd. De generieke besparing van 6% op subsidiemiddelen wordt in bepaalde gevallen bijgestuurd. Hieronder wordt dit per subsector verduidelijkt: Kunsten (decreet + nominatim)...
Lees verder

Sectormoment cultuureducatie - 29 januari 2020
Op woensdag 29 januari 2020 organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media het sectormoment cultuureducatie. Tijdens dit sectormoment staat de dialoog tussen het beleid en de cultuureducatieve sector centraal. Concreet wordt gefocust op de recente wijzigingen in het beleid met impact op het cultuureducatieve veld en het toekomstige beleid omtrent cultuureducatie. De studiedag is in eerste instantie bedoeld voor professionals of vrijwilligers die in een cultuur-, jeugd- of mediaorganisatie betrokken zijn bij de cultuureducatieve werking en praktijk. Zowel cultuureducatieve medewerkers als...
Lees verder