Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 3 december 2019

Stad Oudenburg: Sneeuwruimers gezocht!

Sneeuwruimers gezocht!
Het stadsbestuur doet een oproep naar vrijwillige sneeuwruimers om komende winter de stad sneeuw- en ijsvrij te houden. De ambitie is om in iedere buurt of wijk een 'Sneeuwruimer' te hebben die ervoor zorgt dat iedereen op een veilige manier de voet- en fietspaden kan betreden.

Bij sneeuw is iedere inwoner verantwoordelijk voor het sneeuw- en ijsvrij maken (en houden) van de voetpaden aan hun woning. Een taak die velen vaak trouwbewust uitvoeren, maar die ronduit onmogelijk is voor bepaalde inwoners. We denken hierbij aan senioren of mensen met een beperking. 

Daarom zijn we op zoek naar 'Sneeuwruimers'. Dit zijn vrijwilligers uit onze stad die elk een wijk of buurt toegewezen krijgen, bij voorkeur de omgeving waar ze zelf wonen. Bij sneeuwval of zware ijzel kunnen zij het voetpad van de personen die beantwoorden aan de doelgroep sneeuwvrij maken.
 
Oudenburgnaars die zich voor hun buurt willen inzetten kunnen zich aanmelden via sneeuwruimers@oudenburg.be.

Lees verder

9e groepsaankoop groene stroom
Tot en met 11 februari 2020 kan je je opnieuw vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie West-Vlaanderen. Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe interessanter het aanbod! Al meer dan 250.000 gezinnen en bedrijven gingen jou voor.

Inschrijven is vrijblijvend en eenvoudig. Doe daarom mee, bespaar op je energiekosten en draag je steentje bij aan een beter milieu. Ook als je eerder voor een voordelig energiecontract koos (al dan niet via een groepsaankoop), kan je besparen door je in te schrijven. Je huidige contract kan namelijk verlengd worden aan duurdere prijzen. Denk eraan: je kan op elk moment kosteloos van energieleverancier en van energiecontract veranderen. 

Wil je je inschrijven of heb je graag meer informatie? Surf naar www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop of bel naar 0800 18 711.
 
Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt Woonpunt je graag verder met de inschrijving. Dit kan elke donderdag van 8.30 tot 12 uur bij het loket van Woonpunt. Ook bij de milieudienst kan je terecht (ma tot vrij: 8.30-12 uur | ma: 16-18 uur | woensdag 16-17.30 uur). Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij de hand!

Lees verder

Nieuwe inschrijvingstool!
Vanaf december 2019 wordt voor de buitenschoolse kinderopvang (BKO De Kikker), sportlessen, kampen, crea-activiteiten, speelpleinwerking en SWAP met een nieuw online inschrijvingsprogramma gewerkt, namelijk I-school. 

Het was dringend tijd voor een nieuw digitaal inschrijvingsprogramma voor de buitenschoolse kinderopvang en de sportdienst. Het oud programma dat dateerde van 2000 vertoonde heel wat hiaten. Verschillende aanbieders werden vergeleken en er werd door de stadsdiensten geopteerd om te werken met één programma voor álle vrijetijdsdiensten en de BKO. Voordeel hiervan is dat de gebruikers/ouders kunnen werken met een gebruiksvriendelijk programma dat gebruikt wordt door alle diensten.

Nu is er dus één efficiënt inschrijvingssysteem, één platform voor iedereen. Ouders kunnen hun kinderen inschrijven voor sportkampen, SWAP, speelplein, … ,de opvang in De Kikker regelen en zichzelf inschrijven voor een lessenreeks. Allemaal via één tool. Bovendien laat het systeem ook toe dat de verschillende diensten efficiënter kunnen werken. 

Vooraleer je kan inschrijven voor een activiteit moet je als ouder/deelnemer vooraf geregistreerd te zijn! Meer informatie en een handleiding om te registreren en in te schrijven vind je terug via www.oudenburg.be/i-school.

Lees verder