Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 20 december 2019

Beerse: GR 19/12/2019: Retributieregl. - niet-bestendig gebruik lokalen in gem. basisscholen

GR 19/12/2019: Retributieregl. - niet-bestendig gebruik lokalen in gem. basisscholen
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 19/12/2019: Retributieregl. - Toegangsgelden sportinfrastr.: niet-bestendig gebruik gem.turnzalen
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 19/12/2019: Retributieregl. - Verkoopprijzen dranken en andere verbruiksgoederen aan bezoekers
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 19/12/2019: Retributiereglement - Gebruik lokalen GC 't Heilaar kamp in zomervakantie
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 19/12/2019: Retributiereglement - Niet-bestendig gebruik jeugdhuis Beerse
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder