Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 20 december 2019

Beerse: GR 19/12/2019: Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting - aanslagjaren 2020-2025

GR 19/12/2019: Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting - aanslagjaren 2020-2025
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 19/12/2019: Gem. opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaren 2020-2025
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

RMW 19/12/2019: OCMW - Meerjarenplan 2020-2025
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de raad betreffende beleidsrapporten worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website. De documenten vindt u terug onder...
Lees verder

GR 19/12/2019: Belastingregl. Verspreiden niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 19/12/2019: Belastingreglement - Belasting op de exploitatie van taxidiensten
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder