Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 20 december 2019

Beerse: GR 19/12/2019: Aanvullend reglement - Heibergstraat - Parking McDonald's: verplicht naar rechts

GR 19/12/2019: Aanvullend reglement - Heibergstraat - Parking McDonald's: verplicht naar rechts
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 19/12/2019: Belastingregl. - Belasting op kampeerterreinen en kampeerverblijfsparken
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de gemeenteraad betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de...
Lees verder

GR 19/12/2019: Autonoom Gemeentebedrijf Beerse - Meerjarenplan 2020-2025
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de raad betreffende beleidsrapporten worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website. Deze documenten vind je onder Bestuur en...
Lees verder

RMW 19/12/2019: OCMW-raad - Tarieven - Gebruik (hooglaag-)bad woonzorgcentrum door de thuiszorg
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking...
Lees verder

RMW 19/12/2019: OCMW-raad - Tarieven - Bijdrage boodschappendienst Lokaal Dienstencentrum
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking...
Lees verder