Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 20 december 2019

Beerse: 10/12/2019: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod - De Berentocht

10/12/2019: Tijdelijke verkeersmaatregel - Stilstaan en parkeerverbod - De Berentocht
BEKENDMAKING BESLUIT De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Datum...
Lees verder

Infoavond op 19 december: werken Tempelstraat, Abdijstraat en Schrijverswijk
Aquafin en Fluvius plannen een rioleringsproject in de Tempelstraat, Abdijstraat, deel van de Pastoriestraat, F. Timmermansstraat, deel van de G. Gezellelaan, deel van de Rodenbacklaan en deel van de...
Lees verder

Viszetting gemeentelijke visvijvers
Op woensdag 18 december zal de jaarlijkse viszetting op de gemeentelijke visvijvers plaatsvinden.
Lees verder

Openbaar onderzoek RUP 'Ontsluiting Kanaalzone'
Het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Ontsluiting Kanaalzone' werd voorlopig vastgesteld.
Lees verder

RMW 19/12/2019: OCMW-raad - Tarieven - Verhuurreglement lokalen Lokaal Dienstencentrum
BEKENDMAKING BESLUIT Beslissingen genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende goedkeuringen reglementen, retributies en verordeningen worden ter kennis gebracht aan de bevolking...
Lees verder