Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 12 november 2019

Vlaanderen: Ruim 1,3 miljoen euro voor werkingen met kinderen en jongeren met een handicap

Vlaanderen
Ruim 1,3 miljoen euro voor werkingen met kinderen en jongeren met een handicap
Minister van Jeugd Benjamin Dalle besliste om jaarlijks voor 1.308.150 euro werkingssubsidies toe te kennen aan 14 werkingen met kinderen en jongeren met een handicap. Het gaat om een jaarlijkse subsidie voor de beleidsperiode 2020-2023 Dit jaar konden geprofessionaliseerde werkingen met kinderen en jongeren met een handicap voor het eerst een vierjarige werkingssubsidie aanvragen op basis van het decreet bovenlokaal jeugdwerk. Er werden 15 ontvankelijke dossiers ingediend. Het gaat om subsidies voor de organisatie van een eerstelijnsjeugdwerkaanbod, of voor het opnemen van een brug- en...
Lees verder

Oproep stuurgroep Kindvriendelijke steden en gemeenten
Bataljong en het Departement Cultuur, Jeugd en Media zijn op zoek naar organisaties die de stuurgroep van het label Kindvriendelijke steden en gemeenten willen vervoegen. Een kindvriendelijke stad of gemeente verbindt zich ertoe de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen. De stuurgroep is eigenaar van het label en verantwoordelijk voor het uitdragen van de filosofie rond kindvriendelijkheid. De stuurgroep bestaat uit zes à twaalf organisaties en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en beschikt als groep over een gevarieerd palet aan expertise...
Lees verder

Beleidsnota Jeugd 2019-2024
Het Vlaamse en bovenlokale jeugdwerk blijven ondersteunen en versterken, blijven inzetten op diversiteit en kwaliteitsverhoging van de jeugdverblijven, de verdere promotie van een kindvriendelijk lokaal beleid, de uivoering van een ambitieus Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, blijven investeren in gericht onderzoek m.b.t. kinderen en jongeren. Dat zijn een aantal speerpunten in de beleidsnota Jeugd 2019-2024 (840.92 kB) . De minister van Jeugd diende zijn beleidsnota op 8 november in bij het Vlaams Parlement, waar ze binnenkort in de bevoegde commissie zal worden behandeld.
Lees verder

Aangekondigde besparingen
Vrijdag stonden de beleidsnota's Cultuur, Jeugd en Media voor de periode 2019 – 2024 op de agenda van de Vlaamse Regering. Daarnaast bezorgde de Vlaamse Regering vrijdag ook het begrotingsvoorstel voor 2020 aan het Vlaams Parlement. De begroting moet uiterlijk eind december goedgekeurd worden. Dit zal leiden tot een aanpassing van de bedragen voor de werkingssubsidies. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zal die bedragen conform het begrotingsvoorstel communiceren via deze website op 20 november.
Lees verder